Luchtvaart & Reizen

Bestuurscollege stuurt voorstel voor aanpassingen Visitor Entry Tax naar eilandsraad

De Visitor Entry Tax heeft diverse onbedoelde consequenties met zich meegebracht, maar het BC lijkt niet in staat de geïntroduceerde belasting op punten aan te passen. Foto: OLB

KRALENDIJK – Het bestuurscollege heeft een nieuw voorstel met aanpassingen in de toeristenbelasting bij de eilandsraad ingediend. Het gaat onder meer over een wijziging voor iedereen die volgens paspoort op een van de tot het koninkrijk behorende eilanden is geboren, het verlengen van de geldigheidsduur voor toeristische bezoekers en het maken van een uitzonderingsregeling voor medische uitzendingen met ZVK-verwijzing. 

Met het indienen van dit voorstel geeft het openbaar lichaam Bonaire gehoor aan de belofte om de per 1 juli 2022 geldende Visitor Entry Tax binnen 6 maanden te evalueren. Volgens Gedeputeerde Thielman komt het openbaar lichaam Bonaire met dit voorstel zoveel als mogelijk tegemoet aan de vragen en opmerkingen die gedurende de evaluatie zijn gehoord. 

Met de Visitor Entry Tax zijn de heffingen die voorheen bekend stonden als ‘logeergastenbelasting’ en ‘autoverhuurbelasting’ vervangen. Deze voormalige belastingen werden geïnd via de accommodaties en autoverhuurbedrijven en de nieuwe Visitor Entry Tax wordt direct gevorderd bij de bezoekers. De Visitor Entry Tax oftewel toeristenbelasting is van toepassing voor alle niet-ingezetenen van Bonaire, met uitzondering van Bonairiaanse studenten die in het buitenland studeren, die naar Bonaire reizen. De groepen waarvoor de belastingheffing geldt, als ook de geldigheidsduur en hoogte van het tarief zijn geanalyseerd gedurende de evaluatie.  

Evaluatie

“Het voorstel dat ingediend wordt bij de raad speelt in op een aantal tijdens de evaluatie naar voren gekomen punten,” aldus Gedeputeerde Thielman. “Neem bijvoorbeeld de geldigheidsduur van de Visitor Entry Tax om het zogeheten ‘eilandhoppen’ en familiebezoek aan de andere eilanden niet te belemmeren. Of de wens voor een lager tarief voor de geboren Bonairianen woonachtig in het buitenland. Ook is er teruggekeken op een goed verlopen invoering ondanks de zeer korte tijd tussen vaststelling en inwerkingtreding. En heeft de invoering ervoor gezorgd dat de inkomsten, die nu veel hoger zijn dan voorheen, ook rechtstreeks terechtkomen op de rekening van het openbaar lichaam Bonaire.”

De opgenomen verbeterpunten in het advies aan de Eilandsraad zijn gedaan in samenspraak met Bonhata, TCB en de afdelingen financiën, JAZ en Economische Zaken. En er is advies ingewonnen bij de IND en Burgerzaken. Het advies heeft geleid tot een wijzigingsvoorstel om de verordening op een aantal onderdelen te verbeteren.  Hierbij is ook goed gekeken naar de uitvoerbaarheid van het voorstel. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo