Nieuws van Bonaire

Stichting dierenhulp kritisch over doodschieten honden die geiten aanvielen

KRALENDIJK – Stichting Dierenhulp haalt fel uit tegen het besluit van het Openbaar Lichaam Bonaire om zes honden in te laten slapen nadat deze verschillende geiten hadden dood gebeten op het terrein van een school op Bonaire.

De stichting vindt dat het OLB kiest voor de weg van de minste weerstand en zegt het een laf, dieronvriendelijk en schandalig voornemen te vinden van de Gezaghebber van Bonaire.

Stichting Dierenhulp heeft in 2018 een nieuwe verordening aangeboden aan alle eilanden in het Koninkrijk Nederland. Sinds 1,5 jaar ligt deze verordening binnen het Bestuurscollege van Bonaire te wachten op invoering. In februari 2021 werd de nieuwe verordening ingediend door de MPB samen met Stichting Dierenhulp.

“In deze nieuwe verordening gaat het over het tegengaan van problemen en veiligheid. Een zeer belangrijk onderdeel is het handhaven van de voorgestelde wet en regelgevingen. Deze werden overigens ook voorgelegd aan het KPCN en haar korpschef die per brief zijn reactie op het geheel gaf en er zeer positief tegenover stond en een aantal zaken zag die per direct al ingevoerd konden worden. Waarbij er naast het KPCN ook een dienst handhaving is” aldus Mark Erwin Vos namens de stichting.

“Om dus verandering teweeg te brengen gaat het erom dat er daadkracht getoond wordt, men moet dus aan het werk. Bij monde van MPB-fractievoorzitter Elvis Tjin Asjoe werd deze week een reactie gegeven op de huidige situatie van de verordening, die al enige tijd op de plank ligt binnen het BC. Hij liet aan Stichting Dierenhulp onder andere het volgende weten: “Uitvoering plan van aanpak dierenwelzijn en handhaven binnen de huidige wetgeving die hiertoe voldoende mogelijkheden biedt inclusief wetboek van strafrecht” volgens Vos

“Duidelijke taal, echter wat doet het OLB bij monde van gezaghebber Rijna? De weg van de minste weerstand kiezen. Waarom worden de eigenaren van deze dieren niet getraceerd? En de eigenaren aangesproken en daar waar noodzakelijk aansprakelijk gesteld voor de schade van de geitenboeren? Het OLB verzuimt haar werk te doen.  Stichting Dierenhulp is boos en zeer teleurgesteld in het handelen van het OLB en gezaghebber Rijna. Opnieuw zijn dieren het slachtoffer van het falen van een lakse overheid” aldus Vos.

Stichting Dierenhulp zegt een en ander ook binnen haar contacten in de Tweede Kamer kenbaar te zullenmaken. In de tussentijd hoopt de stichting op een dosis gezond verstand van het OLB en de gezaghebber om in te zien dat het de hoogste tijd is dat eens een einde gemaakt wordt aan het wegkijken ten koste van dieren. “Want duidelijk is uit alle jaren van ervaring die Stichting Dierenhulp op Bonaire heeft dat ruim 95% van de loslopende dieren wel degelijk een eigenaar heeft!” zo sluit Vos af.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo