Nieuws van Bonaire

Bonaire op internationale conferentie in Zuid Korea over zeevervuiling

BUSAN – Carolyn Caporusso, adviseur van het Nederlands Caribisch programma van het Wereld Natuur Fonds en coördinator van Clean Coast Bonaire heeft op de 7de International Marine Debris Conference in Busan, Zuid-Korea een presentatie gegeven over het monitoren van zeevervuiling in de grotere Caribische context.

De presentatie van Caporusso werd gehouden als onderdeel van de technische sessie van het Caribisch gebied tijdens de conferentie. Ze gaf een overzicht van het actieplan voor geharmoniseerde monitoring van mariene zwerfvuil dat ze opstelde voor de United Nations Caribbean Environment Programme. Het Actieplan beveelt aan om een monitoringsaanpak te hanteren op basis van het Clean Coast Bonaire-programma dat in 2018 is uitgevoerd door het Wereld Natuur Fonds.

Acht miljoen

De oceanen van de wereld worden gevuld met door de mens gemaakt afval. Studies tonen aan dat jaarlijks ongeveer 8 miljoen ton plastic in de oceanen terechtkomt. Dit blijkt een negatief effect te hebben op economieën, visserij, zeeleven, natuur, ecosystemen en zelfs gezondheid.

Vooral kleine eilanden zoals Bonaire lopen gevaar, omdat een groot deel van haar levensonderhoud afhankelijk is van gezonde oceanen en schone kusten. Plasticvervuiling is een bedreiging voor de blauwe economie van het gehele Caribische gebied. Daarom nam ook WWF-NL, door het Nederlandse Cariben te vertegenwoordigen, deel aan deze conferentie.

Deze Bonaire-aanpak maakt gebruik van de betrokkenheid van burgers bij het monitoren van zwerfvuil in zee en zorgt tegelijkertijd voor kwalitatieve gegevensverzameling op bepaalde vooraf geselecteerde locaties.

Rocargo

Routekaart

Caporusso definieerde een strategie en creëerde een routekaart om gegevens over mariene zwerfvuil te verzamelen die kunnen worden gebruikt om vervuiling te verminderen op een kostenefficiënte manier.

Deze informatie wordt ook worden gebruikt om het bewustzijn te vergroten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de gegevens die in het Caribisch gebied worden verzameld, worden afgestemd op wereldwijde gegevens over mariene zwerfvuil.

Omdat zwerfvuil de landsgrenzen overschrijdt, zijn maatregelen nodig op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau om dat vuil te verminderen. Daarvoor is het noodzakelijk om te weten waar mariene zwerfvuil zich bevindt en dat is wat het monitoring systeem van Caporusso doet.

1200

Conferentie

De conferentie was ook een gelegenheid voor partijen om perspectieven te delen over hoe een nieuw wereldwijd plastic verdrag kan worden ondersteund. De lidstaten van de Verenigde Naties onderhandelen daar momenteel over.

De conferentie bracht meer dan 900 deelnemers samen uit 89 landen, die internationale overheden en belanghebbenden in bedrijven, onderwijsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties vertegenwoordigden. De conferentie diende als een wereldwijd platform om te delen en te bespreken hoe wetenschappelijke kennis het beste kan worden toegepast om de bronnen van mariene zwerfvuil beter te begrijpen.

Dit moet een betere internationale samenwerking mogelijk maken om tot effectieve oplossingen te komen en consensus te bereiken om overheidsbeleid te ontwikkelen om de vervuiling van de zee te beheersen en te verminderen.

Deel dit artikel