Nieuws van Bonaire

Binnenkort nieuwe regeling om de landbouwsector te stimuleren

KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire en Qredits werken aan een speciale stimulansregeling voor de landbouwbedrijven op Bonaire. Gedeputeerde Thielman heeft in een vergadering met Qredits gesproken over aanvullende mogelijkheden ter bevordering van de landbouwsector. 

Bevorderen van duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling is een van de prioriteiten van het Bestuurscollege. Het openbaar lichaam Bonaire heeft de afgelopen jaren enkele incentives gecreëerd voor de actieve landbouwondernemers. Zo zijn er op het LVV terrein kavels beschikbaar gesteld voor agrarische ondernemers die op het LVV terrein groente en/of fruit willen produceren. Daarnaast zijn er vanuit het landbouwprogramma ‘Simia pa produkto’ coaches aangesteld die ondernemers helpen met het schrijven van een businessplan en betaalt het Openbaar lichaam Bonaire de helft van de tractorkosten voor het omploegen van een landbouwterrein. En er zijn fondsen beschikbaar gesteld die de landbouwmarkt stimuleren.

1200

In vervolg op de regelingen die een impuls geven aan de sector heeft gedeputeerde Thielman tijdens een vergadering met Elwin Groenevelt, directeur van Qredits en Mevrouw Milagros Blanken, branch-manager van Qredits Bonaire de mogelijkheden voor een microkrediet speciaal voor de agrarische sector besproken. Volgens gedeputeerde Thielman is gebrek aan financiële middelen momenteel één van de belemmerende factoren voor lokale ondernemers om een eigen bedrijf te beginnen of verder uit te breiden in de landbouwsector. Beide partijen zijn bereid om de nodige financiële impuls te bieden aan de sector, en gaan in de komende maanden de voorbereidingen doen voor de introductie van een agro-lening op Bonaire.

Met dit product ontstaat er extra financiële ruimte voor expansie en verduurzaming van bestaande landbouwbedrijven en een mogelijkheid voor een goede start van nieuwe agrarische bedrijven. Een constructieve bijdrage aan de sector, economische diversificatie en lokale voedselproductie op het eiland, aldus gedeputeerde Hennyson Thielman.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo