Nieuws van Bonaire

Politiek Bonaire zet nu toch vol in op voortbestaan van BonLab

KRALENDIJK- Op Bonaire is er breed politiek draagvlak ontstaan voor het voortbestaan van BonLab. Hoewel in het verleden al verschillende keren werd besloten tot integratie van het laboratorium in de Fundashon Mariadal, vinden de partijen dat de omstandigheden zijn veranderd.

Vooral de voortdurende problemen met onder andere de apotheken op het eiland, roept de vraag of het wel wijs is om alle eieren, als het gaat om de zorg, in één mandje te hebben.

Was eerst nog het feit dat BonLab niet beschikte over de benodigde accreditaties de reden om een zorgcontract voor de lange termijn aan BonLab te onthouden, nu zou het gaan om efficiëntie. ZJCN lijkt inmiddels met geen mogelijkheid te vermurwen om terug te komen op haar eerdere standpunt.

 “Het presidium is akkoord gegaan met het voorstel van de commissies (Samenleving & Zorg en Beleid & Ondersteuning, red.) om de fractieleider of een plaatsvervanger te delegeren om in Nederland met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Van Ooijen, die de portefeuille van Openbare Gezondheidszorg beheert, te gaan praten”, schrijven de partijen over hun reis naar Nederland.

Hoewel de delegatie inmiddels een afspraak heeft met staatssecretaris Van Huffelen (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), is een afspraak met Van Ooijen, nog niet bevestigd.

Groei en continuïteit

De partijen in de eilandsraad wijzen op het feit dat de bevolking van Bonaire sterk groeiend is en dat daarom een tweede laboratorium geen overbodige luxe is. Daarnaast wijzen zij op het belang van continuïteit, waarbij het ene laboratorium door kan draaien, als het andere om de één of andere reden tijdelijk moet worden gesloten. Een situatie die zich, conform de informatie vanuit de eilandsraad en het Bestuurscollege, zich recentelijk heeft voortgedaan.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo