Nieuws van Bonaire

Klachtadviescommissie ZJCN lijkt gelijk al tandeloze tijger

KRALENDIJK – Per 1 november 2022 is een onafhankelijke, externe klachtadviescommissie geïnstalleerd voor het adviseren over het beoordelen van klachten van inwoners van Caribisch Nederland die betrekking hebben op zorg of jeugdzorg.

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) zegt in een persbericht op maandag het belangrijk te vinden dat klachten van bewoners over ZJCN op een zorgvuldige wijze worden behandeld. “Alle klachten die binnenkomen worden behandeld door de huidige klachtenfunctionaris van ZJCN. De klachtenfunctionaris bekijkt of uw klacht ontvankelijk is en zal zodanig de klacht in behandeling nemen. Vanaf 1 november zal aan de bestaande klachtenprocedure een belangrijke toevoeging worden gedaan. In voorkomende gevallen kan de onafhankelijke klachtadviescommissie gevraagd worden om over de beoordeling van een klacht te adviseren”, aldus ZJCN.

Rocargo

Curieus

Curieus is echter het feit dat de directeur van ZJCN eigenhandig en alleen lijkt te gaan bepalen wanneer een klacht wordt doorgegeven aan de klachtadviescommissie. “De directeur van ZJCN bepaalt wanneer de commissie wordt verzocht om een klacht voor advies te behandelen. Het is dus niet zo dat de klager zelf ervoor kan kiezen dat de klachtadviescommissie naar zijn of haar klacht kijkt”, aldus hetzelfde persbericht. Dit betekent dat als de directeur de ernst van de klacht niet inziet, deze de net ingestelde adviescommissie niet zal bereiken. Hetzelfde geldt, naar alle waarschijnlijkheid, als de klacht het handelen van de directeur zelf betreft.

Leden

Als leden van de Commissie zijn nu benoemd voormalige gouverneur van de Nederlandse Antillen, Frits Goedgedrag, plaatsvervangend voorzitter D.C. Kramp, leden Astrid McKenzie-Tatem, Pierre Perigault Monte en M. Molenaar.

ZJCN benadrukt dat geen van de commissieleden werkzaam is bij het ZJCN. De benoemingen gelden voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid om deze periode tweemaal te verlengen. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo