Nieuws van Bonaire

Gezamenlijke pensioenfondsen houden congres op Aruba

ORANJESTAD- De pensioenfondsen van de Dutch Caribbean, verenigd in de Caribbean Pension Fund Association (CaPAs) hebben op donderdag hun vijfde jaarlijkse congres gehouden in het Hilton Hotel op Aruba.

Het thema van het congres dit jaar was ‘Fit over de finish’. Verschillende sprekers lieten hun licht schijnen op het belang van het vitaal bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Na een aantal plenaire sessies, spraken de deelnemers aan het congres in kleinere groepen nader over de diverse thema’s. 

Scheidend CaPAs voorzitter en APFA directrice Sheila van Veen toonde zich tevreden met de opkomst en het verloop van de dag. “Het is zo fijn dat we na een onderbreking van 2 jaar eindelijk weer bij elkaar kunnen komen om de dingen te bespreking die onze sector bezig houden”, aldus Van Veen. 

Gezamenlijk

Binnen CaPAs zetten de pensioenfondsen van de Dutch Caribbean zich onder meer in voor gezamenlijke belangenbehartiging, het organiseren van opleidingen voor de sector en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 

Het congres op woensdag werd bijgewoond door een kleine honderd deelnemers. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo