Nieuws van Bonaire

Gedeputeerde Thielman: Veel oog voor detail bij plannen vrachthaven Hato

KRALENDIJK- Gedeputeerde Hennyson Thielman, van Economie en Toerisme, snapt dat er verschillende gevoelens leven over de aanleg van een nieuwe cargo-terminal op het terrein van WEB in de wijk Hato. 

Toch hoopt het Bestuurscollege de negatieve gevoelens van bewoners en bedrijven in de wijk zoveel mogelijk weg te nemen, door een gedegen uitwerking van het plan en de nodige investeringen om de overlast zoveel mogelijk beperkt te houden. Dat zegt Thielman op donderdag in gesprek met Bonaire.nu. 

Op de vraag waarom er nu toch gekozen wordt voor de bouw van een nieuwe terminal, zegt Thielman dat er drie belangrijke redenen zijn. “De eerste reden is het feit dat we het prijsniveau op Bonaire naar beneden willen zien te krijgen. Dat kunnen we deels bereiken door containers niet langer via Curaçao naar Bonaire te halen, maar zoveel mogelijk rechtstreeks. De tweede reden is dat de logistieke situatie, zoals die nu is, aan de waterkant van Kralendijk echt niet meer kan. Containers moeten nu op de openbare weg worden geparkeerd, met alle risico’s van dien. De derde reden is dat de logistiek rondom het laden en lossen beter moet. Dat kan nu niet in de haven door het gebrek aan ruimte”. 

Thielman zegt ook dat de discussie al vanaf het jaar 2010 wordt gevoerd. “Er zijn meer dan acht rapporten opgesteld, waarbij haalbaarheid en impact in kaart zijn gebracht. Telkens weer wordt geconcludeerd dat dit echt de beste optie is voor het eiland”. Volgens Thielman valt de optie nabij Bopec af wegens een te hoge golfslag. “Dan zou je brekers in zee moeten gaan aanleggen om de golfbeweging te beperken en dat is ook niet echt wenselijk”, zegt Thielman. Daarnaast zouden containers een enorme afstand over de weg moeten afleggen om op hun bestemming te geraken. 

Gevoelig

Thielman zegt te snappen dat de inwoners en bedrijven van de wijk Hato niet staan te juichen bij het plan, maar denkt dat een juiste aanpak veel van het negatieve sentiment weg zal kunnen nemen. Thielman legt uit dat het in de bedoeling ligt dat ook het Curoil Depot in de toekomst wordt verplaatst, hetgeen nog meer ruimte zal creeren. “Het idee is nu dat er gebouwen aan de kant van de weg komen te staan, met onder meer het havenkantoor, waardoor containers zo goed mogelijk aan het oog onttrokken worden. Daarnaast wordt bekeken hoe een weg kan worden doorgetrokken om direct vanuit de haven over te steken en op de Kaya Amsterdam te geraken”, legt Thielman uit. Op die manier wordt voorkomen dat containers over de Kaya Gobernador Debrot en langs de hotels vervoerd moeten worden. 

Termijn

Volgens Thielman is het de bedoeling dat de werkzaamheden rond het jaar 2024 van start gaan. “Er komt eerst nog een mileu-effect rapportage (MER). Daarin wordt niet alleen gegeken naar de impact op de natuur, maar zal ook worden gesproken met bewoners rondom het geplande haventerrein. 

Volgens Thielman moet niet vergeten worden, dat het terrein nu ook al voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt. “Zo is er ook in de huidige situatie al een pier en meert er enkele keren per week een boot af die brandstof komt brengen”. 

Gevraagd naar de totale investering die het project met zich mee zal brengen, zegt Thielman dat het volgens projecties gaat om 30 à 40 miljoen dollar. “Dit zal deels door het Rijk worden bekostigd en deels door het Openbaar Lichaam zelf”. Volgens Thielman ligt het in de bedoeling dat het Openbaar Lichaam eigenaar blijft van de haven. “We denken wel na over de oprichting van een apart havenbedrijf. Ook die discussie is niet nieuw. Maar in elk geval ligt wel in de plannen dat de overheid van Bonaire gewoon de eigenaar blijft van de haven, ook in de nieuwe opzet”. 

1200
Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo