Nieuws van Bonaire

Motie Jorien Wuite (D66) om sociaal minimum eerder vast te stellen

D66 Jorien Wuite - Foto Martijn Beekman

DEN HAAG – Acht fracties in de Tweede Kamer willen dat staatsecretaris Alexandra van Huffelen nog voor de begrotingsbehandeling in 2024 een sociaal minimum vaststelt voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Jorien Wuite (D66) diende daartoe een motie in met ondersteuning van acht andere fracties, inclusief D66, de partij van de staatsecretaris.

Rocargo

Tijdens het debat over de 2023 begroting voor Koninkrijksrelaties verraste Van Huffelen met de aankondiging dat het kabinet al in 2024 de invoering van een sociaal minimum voor ogen heeft, maar dat er wel nieuw onderzoek moet plaatsvinden. Daarmee lijkt het kabinet af te stappen van het ijkpunt sociaal minimum voor 2025.

Sneller resultaat

Wuite en zeven vertegenwoordigers van de andere fracties die de motie indienden willen al resultaat zien voor de begrotingsbehandeling in 2024. 

Daarbij verzoeken ze de regering om de herijking van het sociaal minimum mee te laten nemen in de al lopende Commissie voor de herijking van het sociaal minimum in Europees Nederland of een nieuwe commissie hiervoor in te stellen. 

Die moet dan onderzoeken of het sociaal minimum in Caribisch Nederland niet eerder herijkt moet worden. De Kamer zou dan voor het begrotingsdebat Koninkrijksrelaties 2024 geïnformeerd moeten over de onderzoeksresultaten.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo