Nieuws van Bonaire

Justitie Bonaire start pilotfase strafrechtbemiddeling en herstelrecht

KRALENDIJK – Bonaire kan beginnen met de pilotfase waarin Justitie gaat onderzoeken op welke manier het strafrecht op het eiland meer herstelgericht kan worden. De pilot loopt tot 1 juni volgend jaar en is een initiatief van Stichting Reclassering Caribisch Nederland

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Bonaire heeft voor deze pilot een groep van acht gekwalificeerde mediators tot zijn beschikking die kunnen bemiddelen in strafzaken. De acht hebben begin deze maand de specialisatieopleiding afgerond.

Zij kunnen nu zelf verdachten en slachtoffers onder professionele begeleiding met elkaar in gesprek laten gaan over wat er gebeurd is en wat er nodig is om het gebeurde (deels) recht te zetten of te herstellen. 

De uitkomst wordt in een slotovereenkomst meegenomen door het Openbaar Ministerie en de rechtspraak bij de afdoening van de zaak.  Deelname is altijd vrijwillig, dus alleen als verdachte en slachtoffer het beiden willen. 

Herstelbemiddeling

De mediators kunnen ook een ontmoeting begeleiden buiten het strafrecht om. Dit heet dan een Herstelbemiddeling. Dat kan worden ingezet als partijen vooraf of na afloop van een strafproces behoefte hebben aan een confrontatie, omdat het hen helpt bij emotioneel herstel. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een zaak niet door Justitie in behandeling wordt genomen of als er besloten wordt om geen aangifte te doen.

Ook kan Herstelbemiddeling plaatsvinden als een dader is afgestraft. Herstelbemiddeling vindt ook altijd plaats op basis van vrijwilligheid. Een Herstelbemiddeling heeft geen invloed op het strafproces, omdat dit óf zo wordt voorkomen óf omdat het strafproces al is afgerond. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo