Nieuws van Bonaire

Dolfijnen Curaçao Sea Aquarium komen niet meer terug, Animal Rights verliest

WILLEMSTAD – De exportvergunning die verleend is om de vijf dolfijnen van het Seaquarium naar Saudie Arabië te brengen is rechtmatig. Dat oordeelt het Gerecht in Willemstad. Het beroep dat de stichting Animal Rigths instelde tegen die exportvergunning instelde was te laat ingesteld en de stichting had volgens de rechter geen procesbelang bij het beroep.

Procesbelang is het belang dat een partij heeft bij de uitkomst van een procedure. Het stellen van de eis van procesbelang betekent dat je met je beroep moet kunnen bereiken wat je beoogt. Vernietiging van de exportvergunning leidt niet tot terugkeer van de dolfijnen naar Curaçao en ook niet tot verplaatsing van de dolfijnen naar een andere plek.

Leefomstandigheden

Ook bij een inhoudelijke behandeling zou de uitkomst niet anders zijn, want op grond van de geldende wet- en regelgeving hoeven voor verlening van de exportvergunning de leefomstandigheden van de te exporteren dieren in het land van aankomst niet te worden beoordeeld.

Ook de reden waarom de dolfijnen zijn geëxporteerd is niet van belang voor de rechtmatigheid van de exportvergunning. Verder is volgens de rechter voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving.

De rechter legde in een eerder stadium Sea Aquarium nog een dwangsom op van 200.000 gulden per dolfijn als deze de dolfijnen uitvoert zonder geldige en toereikende uitvoervergunning. Maar die vergunningen bleken dus in orde.

Eigenaar van de dolfijnen is de holdingmaatschappij Turslops Investments B.V., waarvan Adriaan Schrier Supervisory Director is.

Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open binnen zes weken na kennisgeving van de uitspraak vandaag.

Deel dit artikel