Nieuws van Bonaire

ILT gaat nulmeting uitvoeren naar vergunningverlening en handhaving

KRALENDIJK- De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat dit jaar in opdracht van de staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat, op verzoek van het openbaar lichaam Bonaire, een nulmeting doen naar alle vergunningverlening en toezicht en handhavingstaken (VTH) binnen Caribisch Nederland. 

De nulmeting van de Inspectie Leefomgeving en Transport en het rapport dat hierop volgt, zal het openbaar lichaam Bonaire gebruiken voor het uitbreiden van de verbetertrajecten van de Directies Ruimte & Ontwikkeling en Toezicht & Handhaving.  Er is al een deelverbeterplan R&O uitgewerkt waarin het verscherpen van de richtlijnen en procedures voor vergunningverlening staat opgenomen. Voor de directie T&H wordt ook gewerkt aan een quickscan en verbeterprogramma.

Verbeterplannen

De uitkomst van de nulmeting wordt naar de Tweede Kamer gestuurd, en zal worden verwerkt in de beide verbeterplannen, zodat vergunningverlening en toezicht en handhavingstaken in Caribisch Nederland op een eenduidige en efficiënte wijze kunnen worden uitgevoerd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo