Nieuws van Bonaire

OLB besteedt aandacht aan Wereldvoedseldag 2022

KRALENDIJK- De Wereldvoedseldag 2022 is internationaal gevierd op 16 oktober met als thema “Leave no one behind”, ook wel “Laat niemand achter”. De leuze van de viering was dit jaar “a better production, better nutrition, a better environment and a better life.” wat vertaald naar “een betere productie, betere voeding, een beter milieu en een beter leven.”

Met dit thema en deze leuze wordt aandacht gevraagd voor de wereldwijde voedselzekerheid en het bestrijden van honger. 

De Wereldvoedseldag wordt georganiseerd door de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) en is een uitvoering die valt onder duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Dit jaar werd onder andere stil gestaan bij hoe uitdagingen zoals de pandemie, klimaatsveranderingen, prijsstijgingen en toenemende armoede de voedselzekerheid in gevaar brengen en wat hier aan kan worden gedaan. Want volgens de FAO moet gezonde voeding toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom roept de FAO iedereen op om samen te werken aan het dagelijks mogelijk maken van gezonde voeding voor iedereen. Een belangrijke stap is het stimuleren van het planten van voedsel door alle leeftijdsgroepen. 

Ketenpartners

Op Bonaire werkt het openbaar lichaam Bonaire (OLB) samen met ketenpartners aan armoedebestrijding en het stimuleren van het planten voor eigen voedsel. Zo geeft de afdeling Publieke Gezondheid (PG) aandacht aan het stimuleren van een gezonde leefstijl onder alle leeftijdsgroepen door onder andere de uitvoering van het programma groenten en fruit. Bij dit programma hoort de campagne genaamd “Sembr’Awe Pa Kosechá Mañan”, wat vertaalt naar “Plant Vandaag, Oogst Morgen”. Met deze campagne wordt aandacht gegeven aan het planten van inheemse fruitbomen en groentesoorten, die beter groeien in ons klimaat, en ook het bereiden van de oogst. Ook de afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) kent verschillende initiatieven waarbij gewerkt wordt aan de productie van eigen voedsel, beiden op grote en kleine schaal.

Verbouwen

Rocargo

In het kader van het programma groenten en fruit werken PG en de LVV samen met verschillende experts om het planten van eigen voedsel te stimuleren met expertise van oudsher, maar ook met moderne technieken. Hierbij wordt in het programma aandacht besteed aan alle leeftijden maar met jongeren in het bijzonder.  Een voorbeeld van deze samenwerking zijn de eigen greenhouses (ook wel een kas genaamd) waar 10 scholen in zijn voorzien om ook de jeugd bekend te maken met het planten van voedsel wat bijdraagt aan een gezonde voeding.

Het greenhouse project wordt binnenkort uitgebreid naar de wijken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo