Nieuws van Bonaire

Den Haag mengt zich niet in moties Bonairiaanse eilandsraad

DEN HAAG – Staatsecretaris Alexandra van Huffelen mengt zich niet in de uitkomst van de moties van de Bonairiaanse eilandsraad die gaan over het handelen van gezaghebber Edison Rijna. Dat is aan het lokale bestuur om daar opvolging aan te geven.

Wel zal zij de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van die motie, en over het vervolgproces. 

Van Huffelen verwacht dat de motie van de Democratische Partij PDB om een Raadsonderzoekscommissie in te stellen nog enige tijd in beslag zal nemen vanwege het proces van het opstellen en accorderen van de benodigde wettelijke verordening.

De Raadscommissie moet onderzoek doen naar de bestuurlijke integriteit ten aanzien van handhaven op bestaande regelgeving. 

Een derde motie riep op tot het steviger inzetten op de verbetering van toezicht en handhavingsfunctie, en richt zich voornamelijk op de versterking van het ambtelijk apparaat. 

Dat sluit volgens de staatssecretaris aan bij het verzoek dat het bestuur van Bonaire heeft gedaan aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de Inspectie Leefomgeving en Transport een visitatie te laten uitvoeren op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Dat onderzoek zal spoedig starten.

1200
Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo