Advertentie

Voorkom brand door juist gebruik van batterijen en accu’s | Advertentie

Ga jij veilig om met batterijen en accu’s in en om huis? Batterijen en accu’s kunnen brandgevaar opleveren als ze met water in aanraking komen, te heet worden of wanneer ze niet op de juiste en veilige manier worden opgeladen.

Wist je dat

  • als een oplader te lang in het stopcontact zit, er een risico op overladen en brand ontstaat?
  • lithium-ion batterijen (in .b.v. telefoons) meer energie leveren, maar daardoor ook het risico op brand kunnen vergroten?
  • het risico dat een batterij doorbrandt, afhankelijk is van het merk van de oplader die je gebruikt?
  • een batterij makkelijker oververhit raakt als deze gevallen of beschadigd is?
  • je een kapotte batterij of accu kunt herkennen aan lekkende vloeistof, chemische geur of afgeven van overmatige hitte? Kijk voor meer informatie over veilig gebruik van accu’s en batterijen op www.rijksdienstcn.com
Deel dit artikel