Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege Bonaire kiest toch voor Hato als locatie nieuwe vrachthaven 

Situatieschets van de locatie waar de nieuwe vrachthaven zou moeten komen

KRALENDIJK- Na een langlopend traject over de locatie van een nieuwe vrachthaven voor Bonaire, heeft het bestuurscollege onlangs een definitieve keuze gemaakt.

Op grond van de resultaten van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) die Ecorys BV heeft uitgevoerd, is gebleken dat de locatie in Hato – waar nu het magazijn, enkele kantoren en de werkplaats van WEB staan – de meeste financiële voordelen biedt.

“De nieuwe locatie zal voldoende ruimte bieden om containers, zand en bouwmaterialen die als vracht aankomen, af te handelen. Er zullen meer vrachtschepen op efficiënte wijze kunnen worden ontvangen, wat zal kunnen leiden tot verlaging van de operationele kosten en verlaging van prijzen voor producten en diensten voor de consument. Het bestuurscollege heeft een lange, maar succesvolle weg afgelegd, waar concrete stappen zijn gezet om dit project te realiseren in het voordeel van ons eiland”, zegt gedeputeerde Hennyson Thielman. 

De locatie bij BOPEC is ook meegenomen in de evaluatie, maar de kosten van een vrachthaven op die locatie bleken aanmerkelijk hoger uit te vallen en overstijgen de mogelijke baten.

Volgende stap

De volgende stap is nu de milieueffecten rapportage (MER) die moet worden opgesteld. Bij het ontwerp en de inrichting van de nieuwe vrachthaven zal rekening gehouden worden met de resultaten van de evaluatie van de effecten op de natuur, de omwonenden, het geluid, hinder en verkeer.

Deel dit artikel