Nieuws van Bonaire

Overheid Bonaire tekende al in 2014 overeenkomst voor asfaltering wegen Tanki Matrimonio

Artikel 6 van de getekende overeenkomst verplicht het OLB tot aanleg van de wegen, maar hier is acht jaar later nog altijd geen sprake van. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) tekende al in het jaar 2014 een uitgebreide overeenkomst met het bedrijf Bonaire Builders, voor het bouwen van betaalbare woningen ter hoogte van de Kaya Tanki Matrimonio. 

In de overeenkomst, opgesteld in naam van gezaghebber Edison Rijna, maar getekend door gedeputeerde James Kroon, verplicht het Openbaar Lichaam zich in het kader van de projectrealisatie om het asfalteren van de wegen voor haar rekening te nemen; een belofte waar ruim acht jaar later nog niet aan is voldaan .

In eerste instantie maakt het project overigens een opvallend vliegende start. Een verzoek tot toekenning van de nodige kavels door directeur/eigenaar Herbert X.J. de Jong namens Bonaire Builders, gedateerd op 11 maart 2014, leidt reeds op 11 juni 2014 tot een ondertekening van een uitgebreide overeenkomst tussen partijen. Een voor lokale begrippen ongekende snelheid. Zijdelings is ook de Maduro & Curlielsbank betrokken bij het project, door te zorgen voor het verstrekken van hypotheken aan de beoogde eigenaren. 

In de overeenkomst staat onder meer dat Bonaire Builders zal zorgen voor de nivellering van de wegen en de afwatering, maar dat het OLB vervolgens zal zorgen voor onder meer het asfalteren van de wegen. “…dat de verdere aanleg van overige benodigde infrastructuur (waaronder niet beperkt tot geasfalteerde wegen, wegsignaleringen, verkeersborden, straatnaamborden, trottoir, groenvoorziening en straatverlichting) conform het beleid en de planning van OLB voor rekening en risico van OLB zal komen”, staat letterlijk in punt 6 van de overeenkomst te lezen. Apart is wel de toevoeging van de zinsnede “welke planning thans niet vastomlijnd is”, waarmee de toezegging van het OLB reeds op dat moment niet erg concreet blijkt. 

Bewoners

De bewoners en veelal eigenaren van het project dat werd gerealiseerd in samenwerking met onder meer het OLB en de Maduro & Curielsbank zitten inmiddels met de consequentie van de niet nagekomen afspraken. Hierbij ontstaat de indruk dat Bonaire Builders en het OLB naar elkaar wijzen, zonder dat er tot zover sprake is van een daadwerkelijke oplossing. 

Deel dit artikel