Nieuws van Bonaire

Oud-inwoonster van Bonaire krijgt geen AOW-pensioen in Nederland

DEN HAAG – Een 69-jarige vrouw die het grootste deel van haar leven op Bonaire woonde en pas in 2018 naar Nederland verhuisde heeft geen recht op de Nederlandse AOW. Haar aanvraag bij de SVB om een partieel ouderdomspensioen te krijgen, wordt terecht afgewezen. De Centrale Raad van Beroep is in het gelijkgesteld door de Hoge Raad.

Volgens de SVB was de vrouw toen zij op Bonaire woonde niet verzekerd voor de AOW en heeft zij minder dan één jaar in het Europese deel van Nederland gewoond, alvorens zij de voor haar geldende AOW-pensioenleeftijd bereikte.

Rocargo

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat onder Nederland het Europese deel van Nederland moet worden verstaan. Daarom was de vrouw in de periode van 10 oktober 2010 tot 13 juli 2018 niet AOW-verzekerd.

De vrouw stelt in cassatie dat Bonaire sinds 10 oktober 2010 onderdeel is van het land Nederland en dat in artikel 2 AOW geen onderscheid wordt gemaakt tussen het Europese en het Caribische deel.

Invoeringswet

Maar de Hoge Raad oordeelt dat onder Nederland slechts het Europese deel van Nederland wordt verstaan en dat de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelijk worden gesteld met de andere landen van het Koninkrijk.

1200

Dit volgt uit artikel 2 en 4 van de Invoeringswet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarin staat onder andere dat wettelijke regelingen in de openbare lichamen alleen van toepassing zijn voor zover dit bij wettelijk voorschrift is bepaald of op andere wijze onmiskenbaar uit enig wettelijk voorschrift volgt dat die wettelijke voorschriften in de openbare lichamen van toepassing zijn.

Als een wettelijk voorschrift niet van toepassing is in de openbare lichamen, dan mag er onderscheid worden gemaakt tussen het land Nederland en de andere landen van het Koninkrijk. Onder Nederland wordt dan verstaan het Europese deel van Nederland.

Jammer voor de vrouw, want het Caribisch Nederlands socialezekerheidsstelsel – waar zij wel terecht kan – kent een eigen systematiek en voorziet in lagere uitkeringen dan het Europees Nederlands socialezekerheidsstelsel.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo