Nieuws van Bonaire

Lancering deel 2 voorlichtingscampagne huiselijk geweld en kindermishandeling op Bonaire

KRALENDIJK – De voorlichtingscampagne Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op Bonaire heeft vandaag een vervolg gekregen met deel twee van de film Berguensa.

De start van de voorlichtingscampagne vond in september plaats met deel een (https://www.youtube.com/watch?v=HMvXH4PMjdw). Daarin zien we Oscar, die 10 jaar is en samenleeft met zijn zus en zijn moeder. Zijn ouders hebben een moeizame relatie met elkaar. Oscar lijkt qua gedrag op zijn vader en zijn moeder heeft moeite om daar mee om te gaan.

In deel twee kiest de moeder van Oscar voor vluchten. Zij sport veel zodat zij niet aan haar problemen hoeft te denken. Het wordt ook duidelijk waarom Oscar zijn zusje Vienne pest.

De vierdelige serie de problemen zien die het gezin meemaakt en hoe hierop door de omgeving wordt gereageerd. Deel een van de film ging over de aanval op de ander. Deel twee van de film laat meer zien over de thuissituatie en hoe de moeder van Oscar vlucht voor haar problemen. 

In deel 3 zie je de strijd van de vader binnen het gezin en in deel 4 wordt inzicht geboden en in het gedrag van negeren en vluchten dat ook een van de uitingen van schaamte is. Deze laatste twee delen moeten nog uitkomen.

Campagne

Veel mensen zijn volgens de makers goed in staat hun leven anders in te richten als er voldoende hulpmiddelen worden aangeboden. Een handreiking kan soms net dat duwtje zijn dat iemand nodig heeft. 

Een jaar lang geeft de campagne op verschillende manieren aandacht aan huiselijk geweld en kindermishandeling en het thema schaamte.

De betrokken hulpverleningsorganisaties zijn het Openbaar Lichaam Bonaire, Sentro Akseso Boneiru, Zorg en Jeugd Caribisch Nederland, Stichting Reclassering, Mental Health Caribbean, Voogdijraad en Praktijk Ondersteuning Huisartsen. 

Deel twee: https://youtu.be/DEZUfEtIAQY

De werkgroep van deze communicatiecampagne, die onder de naam tei p’abo naar buiten treedt, wil slachtoffers en betrokkenen van huiselijk geweld en kindermishandeling de weg wijzen hoe ze hulp kunnen vragen, hoe hulp tot stand komt en hoe de omgeving hierin een rol kan spelen. Met als doel om situaties die mogelijk tot ontsporing kunnen leiden tijdig te stoppen. 

Ook wordt er ingezet op het versterken van de eigen kracht van mensen die geweld meemaken, zodat zij de stap kunnen zetten om verandering in een ongezonde situatie te brengen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo