Nieuws van Bonaire

Verbeterproject haven Sint Eustatius van start met ondersteuning Rijkswaterstaat

Foto: Openbaar Lichaam Sint Eustatius

ORANJESTAD – Op dinsdag is het startschot gegeven voor werkzaamheden die moeten leiden tot een betere uitrusting van de haven van Sint Eustatius. 

Het verhogen van de veiligheid van de havenpassagiers en de vrachtoperaties is het hoofddoel van de overeenkomst die dinsdag 3 oktober is ondertekend door Rijkswaterstaat (RWS) en de lokale overheid van Sint Eustatius. Om dit te bereiken wordt de zeehaven uitgebreid en gerenoveerd.

De overeenkomst houdt een samenwerking in tussen RWS en de lokale overheid, waarbij de eindverantwoordelijkheid ligt bij het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. De maritieme infrastructuur wordt hersteld en de bereikbaarheid en veiligheid van de huidige zeehaven wordt verbeterd met het oog op de orkaanweerstand.

“Een toename van de broodnodige extra ligplaatsfaciliteiten zal ook meer commerciële kansen creëren voor onze haven”, zegt Vishal Oedjaghir. Hij is Manager Transport van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius.

Gefaseerd

De gefaseerde aanpak van het project bestaat uit het verharden van het containerterrein, de aanleg van extra havenaanlegfaciliteiten, het verbeteren van de afmeercondities en het vervangen van bolders. Daarnaast wordt een verlenging van de bestaande golfbreker en de kade aangelegd, waarbij baggerwerkzaamheden en verbreding van de bestaande kade mogelijk zijn. 

“Een veilige operatie met vrachtschepen is van levensbelang voor de bevoorrading van het eiland”  zegt Oedjaghir. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo