Nieuws van Bonaire

Miniconferentie vreemdelingenketen ter versterking samenwerking

KRALENDIJK- Om de samenwerking binnen de vreemdelingenketen verder te versterken en afspraken te maken over gezamenlijke prioriteiten in Caribisch Nederland vond op donderdag 29 september de jaarlijkse miniconferentie plaats. 

Het thema was dit jaar ‘Vreemdelingenketen 2.0 en mensenhandel’. Gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, opende de conferentie. 

Rocargo

Na een korte terugblik op de conferentie van vorig jaar stond tijdens het ochtendprogramma het verkennen van de mogelijkheden voor digitalisering en het gezamenlijk inrichten van de ‘klantreis’ van een vreemdeling centraal, onder leiding van Ron van Beusekom, hoofd ICT bij de Shared Service Organisatie van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Het ideaalbeeld is om burgers vanuit één portaal een ingang te bieden voor dienstverlening. Samenwerking is daarbij van groot belang, omdat we in Caribisch Nederland relatief kleine organisaties hebben met beperkte middelen en ‘know how’ op het gebied van ICT. 

In de middag vervolgden de deelnemers het interactieve programma met de ontwikkelingen op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel in het Caribisch gebied. Onder leiding van criminologe Simone van der Zee en politie liaison voor het Koninkrijk en Venezuela, Henk Werson, discussieerden de participanten onder andere over hoe signalen van mensenhandel door samenwerking beter herkend kunnen worden. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen die hier illegaal werken en onder dwang worden uitgebuit.

Organisaties

Tijdens de miniconferentie waren onder andere de volgende organisaties vertegenwoordigd: Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar), Openbaar Ministerie (OM), Kustwacht, Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN), Voogdijraad CN, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Openbaar Lichaam Bonaire (waaronder Toezicht en Handhaving en Burgerzaken), Plenchi di Trabou en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Immigratie-en Naturalisatiedienst CN en de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseerden de miniconferentie en waren natuurlijk ook vertegenwoordigd.

Deel dit artikel