Nieuws van Bonaire

Ruim 33 miljoen euro voor duurzame elektriciteit Caribisch Nederland

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen met gezaghebber van Saba, Jonathan Johnson | Foto Archief

DEN HAAG – Het kabinet stelt 33,6 miljoen euro beschikbaar voor een versnelde overstap op duurzame elektriciteit in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarmee wordt binnen 3 jaar gemiddeld zo’n 80 procent van de elektriciteit op de drie eilanden met wind- en zonne-energie opgewekt. Dat zorgt volgens Den Haag voor lagere prijzen, minder afhankelijkheid van bijvoorbeeld olie en fors minder stikstofuitstoot. 

Op Bonaire investeren elektriciteitsproducent Contour Global en beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals (BBT), ondersteunt met een subsidie aan BBT, in een zonneweide en een windpark. Er komt ook een batterij om elektriciteit op te slaan en te gebruiken op momenten dat het minder waait. 

Deze investeringen worden in 2024/2025 afgerond en dan wordt 80 procent van de elektriciteit op het eiland met duurzame bronnen opgewekt. Dat leidt volgens minister Jetten van Klimaat ook tot een lagere energierekening voor Bonairianen.

Saba

Op Saba zijn eerder twee zonneweides gebouwd. Saba onderzoekt de mogelijkheid om een combinatie van een extra zonneweide en windpark te bouwen. Het doel is om binnen twee jaar op een gemiddelde dag honderd procent van de elektriciteit duurzaam op te wekken. Saba Electric hoeft de fossiele generatoren dan alleen nog in te zetten als er onvoldoende zon en wind is.

Op Sint Eustatius breidt Statia Utility Company de zonneweide en batterijopslag uit. Daarmee kan in 2024 zo’n 60 procent van de elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Bij de volgende uitbreidingsstap wordt toegewerkt naar 80% duurzame elektriciteit.

Het kabinet blijft met Bonaire, Saba en Sint Eustatius doorwerken aan het verdere verduurzaming en het beperken van de negatieve gevolgen van klimaatverandering, de zogenaamde klimaatadaptatie.

Deel dit artikel