Nieuws van Bonaire

Bevolking Caribisch Nederland groeit, maar groei gaat afnemen

KRALENDIJK – In 2030 voorziet het Centraal bureau voor de Statistiek een inwonertal van 31,8 duizend personen in Caribisch Nederland. Begin januari van dit jaar was dat nog 27,7 duizend. 

Het CBS baseert zijn prognose op de gemiddelde bevolkingsgroei van drie procent per jaar. In 2030 is die gemiddelde groei afgenomen naar 1,9 procent per jaar. 

In de prognose komt de groei rond 2050 tot stilstand. Caribisch Nederland zal tegen die tijd naar verwachting ruim 34 duizend inwoners tellen.

Van de drie eilanden is sinds 2011 het inwonertal van Bonaire het sterkst gegroeid. De prognose voorziet tot 2030 de sterkste groei voor Bonaire en tussen 2030 en 2050 bij Sint Eustatius.

De vorige prognose voorzag in 2050 voor alle eilanden een lager inwonertal dan volgens de nieuwe prognose. Maar de nieuwe prognose gaat uit van een hoger migratiesaldo en een hoger aantal geboorten.

Vergrijzing

1200

Caribisch Nederland vergrijst verder. In voorgaande prognoses is voorspeld dat het aandeel van de bevolking dat 65 jaar of ouder is zou gaan stijgen. Dit geldt ook voor de huidige prognose. 

Begin 2022 was 14 procent van de bevolking van Caribisch Nederland 65 jaar of ouder. Voor 2030 wordt voorzien dat 19 procent van de bevolking uit 65-plussers bestaat en voor 2050 is dit 28 procent. Dit is gelijk aan de verwachting in de vorige prognose.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo