Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege stuurt beladen rapporten naar Eilandsraad voor openbaarmaking

KRALENDIJK- Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) stuurt een drietal vertrouwelijke rapporten opnieuw naar de eilandsraad.

In eerste instantie werden de rapporten inzake Bonaire Laboratorium NV, de Development Agreement Sunset Beach Resort en het Rapport onderzoek Rotonde te Kaya Amsterdam bestempeld als ‘vertrouwelijk’ waardoor zij -behalve door de eilandsraad- door niemand konden worden ingezien.

Na stevige kritiek op het handelen van de coalitie van MPB en UPB in de eilandsraad, lijkt het BC inmiddels tot inkeer te zijn gekomen. “De redenen voor die vertrouwelijkheid, was omdat de rapporten namen van personen en bedrijfsgevoelige informatie bevatten die volgens de wet beschermd moeten worden. De privacygevoelige informatie is inmiddels geanonimiseerd. Hierdoor kan het bestuurscollege de documenten delen, zodat de inhoud ervan in de Eilandsraad kan worden behandeld”, aldus een persverklaring van het BC op zondag.

Transparant

Het bestuurscollege zegt in haar persbericht ook te staan voor ‘transparant bestuur’ en altijd bereid te zijn zowel de bestuurlijke filosofie als genomen beslissingen met het publiek te delen. “Wel dient de overheid zich te houden aan geldende regelgeving en heeft het de plicht ervoor te zorgen dat de rechten en privacy van anderen niet worden geschonden”, aldus het BC.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo