Ingezonden stukken

Ingezonden: Reactie op artikel over elektrisch rijden in 2035

Door Jeffrey Levenstone

Wat jammer nou dat een merendeel van onze politieke leiders, zich laat verleiden tot dit soort – opportunistische en wit-voetje-halen-bij-NL-projecten. Opportunistisch omdat men een inschatting maakt van het aantal Europese Nederlanders op Bonaire en laat een rekenmodel op los om te kijken hoeveel stemmen zo’n proefballon kan trekken en wit voetje omdat men weet dat geen enkel Nederlands kabinet hiertegen zal stemmen. Het zijn leuke projecten die in NL/EU goed scoren. Waarmee men echter geen rekening houdt, is dat de sociaal-maatschappelijke en economische fundering van het Nederlandse huis reeds jaar en dag stevig staat. Dit is een resultaat van een jarenlange ontwikkeling dat terug te herleiden is naar de watersnoodramp en de tweede wereld oorlog. 

Wij hier op Bonaire, moeten ons echter de volgende vragen stellen: hoe wordt Bonaire hier beter van? Wat zijn de voordelen voor de lokale inwoner? Ja het past in de ontwikkelvisie van Bonaire, net zoals het plastic en piepschuim verbod. Maar zijn dit nou echt de projecten waarop Bonaire zit te wachten? Ik denk dat politiek Bonaire, alle inspanningen moeten stoppen in het uitbouwen en verstevigen van de sociaal-maatschappelijke en economisch fundament van Bonaire.  Waarom, omdat die er ontbreekt. En zonder fundering is het moeilijk bouwen. We zien de contouren van een fundering maar het is nog lang niet klaar. Jammer de deze politieke leiders dit niet zien.

De kreet; iedereen rijdt in 2035 elektrisch, zie ik binnenkomen als nummer 10 van een prioriteitenlijst van 10. Niet dat het niet goed is , maar in de politiek net als wanneer het gaat om ontwikkeling, gaat het om timing. Anno 2022 is er voor dit soort projecten, sprake van een ongunstige timing.

Hoe gaan wij de lokale inwoner vertellen;

  • dat hij nu elektrisch moet gaan rijden, wat duurder uitvalt, terwijl hij eerder staat te springen om een systeem van gesubsidieerd en gereguleerd openbaar vervoer;
  • dat hij een hogere lening moet afsluiten (bij de bank), terwijl het al lastig is om een kleinigheidje te mogen lenen;
  • dat dit goed is voor het wereldmilieu, terwijl hij ziet dat zijn leven steeds complexer en duurder is geworden. Terwijl hij zichzelf niet meer herkent of thuis voelt in zijn eigen omgeving;

Daarnaast is het de vraag of de WEB dit aankan. Heeft WEB de capaciteit minimaal 42.000 kw per 100 km te leveren? (±4000 auto’s). 

Ik wil deze politieke leiders een gratis en ongevraagd advies geven; Het huidige structuur waarin wij zitten, is bedoeld om de lokale inwoner een stabiele en veilige woon- en werkomgeving te verschaffen, om een sociaal vangnet te creëren, om veilige en aantrekkelijke wijken te creëren, opdat een ieder toegang krijgt tot kwalitatief onderwijs en ziekteverzorging. Zijn deze doelen reeds behaald, nee dus. Zet dus snel die Europese bril snel af en ga eens kijken naar de echte maatschappelijke noden. Daar zijn jullie voor. Dat is de reden waarom jullie politici zijn geworden.  Ga eens kijken waar de lokale inwoner van Bonaire mee worstelt, luister eens goed naar wat ze zeggen formuleert dan je visie. Je zult zien dat je op heel andere onderwerpen uitkomt.

Back 2 Basics guys, if you smell what’s cooking.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo