Nieuws van Bonaire

Willem Cicilia: Aantal raadzetels van Bonaire in 2027 van 9 naar 19

KRALENDIJK- In zijn eerste wetenschappelijk artikel pleit dr. Willem Cecilia voor een uitbreiding van het aantal raadszetels voor de eilandsraad van Bonaire van de huidige 9 naar 19 zetels in 2027.

Volgens Cecilia heeft de Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  (BZK) bij de brief van 13 september 2018 aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd hem van voorlichting te dienen betreffende de bestaande vormgeving tussen Caribisch en Europees Nederland en de coördinerende rol van BZK. Het kabinet heeft hierna haar reactie gegeven op de voorlichting van de Raad van State en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties. Een projectteam opgericht ter voorbereiding op de wijzigingen van de Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet Financiën (FinBES) heeft hierna in een notitie laten optekenen dat het aantal raadsleden en gedeputeerden lager is dan in vergelijkbare gemeentes in Europees Nederland.

Het voorstel is ook om het in Caribisch Nederland stapsgewijs te verhogen.  De eerste verhoging zal dan na de verkiezingen in 2027 in kunnen gaan.

Cecilia heeft onderzocht of het mogelijk is dat de uitbreiding van het aantal zetels meteen van 9 naar 19 uitgebreid kan worden voor het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), of dat dit geleidelijk per verkiezingscyclus plaats moet vinden. Een groter aantal zetels kan leiden tot politieke instabiliteit en fragmentatie wat algemeen beschouwd wordt als een obstakel voor economisch groei en aantasting van de kwaliteit van het bestuur en good governance.

Werklast

Cecilia is van mening dat met de uitbreiding naar 19 raadszetels voor het openbaar lichaam Bonaire de werklast beter verdeeld kan worden en dat de eilandsraad meer raadsbesluiten kan vaststellen dan nu het geval is. Cecilia vergelijkt de Nederlandse gemeente Sluis met 23.237 inwoners waarbij in hun besluitvormende vergadering van de gemeenteraad in juni 2022 14 raadsbesluiten zijn vastgesteld en Bonaire in dezelfde periode maar twee raadsbesluiten heeft vastgesteld.

Als laatste wijst Cecilia ook op de vergoedingen waar een fractie in de eilandsraad van Bonaire recht op heeft. Een fractie van twee ontvangt een astronomische bedrag van US$ 75.557 per jaar waarbij naar de mening van Cecilia een fractie makkelijk experts kan aantrekken voor de benodigde ondersteuning en expertise. De verleiding om zich van de fractie af te splitsen is echter bijzonder groot. Cecilia pleit daarom om de vergoedingen in proporties te brengen zoals deze gangbaar zijn in een vergelijkbare gemeente in Europees Nederland.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo