Nieuws van Bonaire

Verklaring in verband met overlijden van een 2-jarig kindje 

Door: De Huisartsenpost voor spoedzorg

Op 12 september is een tweejarig kindje overleden aan een zeldzame infectieziekte. Twee dagen voor het overlijden is het kindje nog 2 maal beoordeeld op de huisartsenpost. Dit onverwachte overlijden heeft ook onder de zorgverleners een grote schok teweeggebracht.Alle medewerkers van de huisartsenpost leven intens mee met de ouders en familie van het kindje.

Na het bericht van overlijden is er op de huisartsenpost direct een intern onderzoek verricht naar de verleende zorg. Het handelen van alle betrokken zorgverleners is daarbij beoordeeld. Uit dit eerste onderzoek komt naar voren dat de zorg van de huisartsenpost conform de medische richtlijnen en protocollen heeft plaatsgevonden. Na het bezoek aan de huisartsenpost heeft er helaas een ernstige verslechtering van de gezondheid van het kindje plaatsgevonden.

Gelet op de ernstige afloop wordt uiterst zorgvuldig naar de situatie gekeken. Daarom volgt er een vervolgonderzoek samen met het ziekenhuis. De resultaten van het eerste onderzoek van de huisartsenpost zijn inmiddels gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is uit het vervolgonderzoek dan zullen we daarover opnieuw informeren en rapporteren.

Voor informatie over een infectie met Groep A streptokokken verwijzen wij u naar de folder van het Openbaar Lichaam.

Deel dit artikel