Nieuws van Bonaire

Taskforce gaat problemen dienstverlening banken en notariaat Caribisch Nederland aanpakken

DEN HAAG – Alexandra van Huffelen heeft een taskforce knelpunten Caribisch Nederland opgericht om problemen op te lossen die economische ontwikkeling in de weg staan. Als voorbeeld geeft zij problemen aan met de dienstverlening door banken en toegang tot een notaris.

“Tijdens mijn bezoeken aan Caribisch Nederland heb ik van veel mensen gehoord hoe ontzettend lastig het is dat er bijvoorbeeld geen notaris goed beschikbaar is. Of dat er qua bank weinig te kiezen valt en zelfs pinnen soms heel ingewikkeld is. Dat zijn problemen waarvoor we een oplossing moeten vinden. Ze maken het leven moeilijk en ze staan een goede economische ontwikkeling in de weg”, zegt staatssecretaris Van Huffelen.

Bruce Zagers, eilandgedeputeerde van het openbaar lichaam Saba voegt daaraan toe dat deze en andere onderwerpen al jaren knelpunten zijn en waar het eilandbestuur en ook de ondernemersvereniging van Saba aandacht voor vroegen.

“Niet altijd met het gewenste resultaat. Dit is daarom een belangrijk moment nu deze problemen aandacht lijken te krijgen van alle betrokken ministeries. Toegang tot bancaire diensten, of zoiets simpels als het hebben van een postcode, raakt nog wel eens uit het zicht op de politieke agenda in Den Haag.

De problemen waar de taskforce zich mee bezig zal houden zijn volgens de staatssecretaris vaak complex en vragen een gezamenlijke aanpak door alle betrokken partijen. Daarom is ervoor gekozen om deze gezamenlijke taskforce in te richten die eind dit jaar een plan van aanpak moet opleveren. 

Het openbaar lichaam Bonaire neemt deel aan deze taskforce als ‘agenda lid’ en is zo betrokken bij de initiatieven van de taskforce.  

Deel dit artikel