Nieuws van Bonaire

In de armste wijken op Bonaire hebben de mensen bijna de helft minder te besteden dan in de rijkste wijken

Sabadeco

KRALENDIJK – Het gemiddelde besteedbare inkomen op Bonaire in 2020 is in de wijken Sabadeco en Nawati Noord het hoogst. Daar verdienen de 300 huishoudens elk gemiddeld 43.000 tot bijna 52.000 dollar per jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend.

Ook het jaar ervoor verdienden deze twee wijken gemiddeld meer, hun inkomen is wel achteruitgegaan. Van bijna 60.000 dollar naar 52.000 in Sabadeco en van ruim 47.000 dollar naar 43.000 dollar in Nawati Noord.

Met deze bedragen zitten de huishoudens in deze wijken ruim boven het gemiddelde van bijna 32.000 dollar op Bonaire.

De laagste inkomens zijn te vinden in de wijken Entrejol Pabou en Entrejol Pariba. de 2.000 huishoudens daar verdienen gemiddeld iets meer dan 27.000 US Dollar per jaar. Ook in 2019 sloten deze wijken de rij en ook in deze wijken zijn de mensen er gemiddeld op achteruit gegaan.

Besteedbaar inkomen

Het besteedbaar inkomen van het huishouden wordt gevormd door het het bruto inkomen uit arbeid, eigen onderneming, vermogen, uitkeringen en ontvangen overdrachten, verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies werknemersverzekeringen, premies zorgverzekeringen, en belastingheffing op inkomen en vermogen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in totaal 8,600 huishoudens bezocht. Gemiddeld verdienen die bijna 32.000 dollar per jaar.

Gestandardiseerd inkomen

Als het besteedbaar inkomen van een huishouden gecorrigeerd wordt voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden dan blijven de verhoudingen gelijk. Alle inkomens zijn herleid naar een eenpersoonshuishouden.

Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is dan ook een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.

Deel dit artikelRocargoRocargo