Nieuws van Bonaire

Begroting OLB groeit met vijftien procent in 2023

KRALENDIJK- Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft de begroting van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) ook voor het komende jaar ingediend bij de Eilandsraad.

De totale inkomsten voor 2023 worden geraamd op 72,6 miljoen dollar, hetgeen 15 procent hoger is vergeleken met de begroting van 2022. De extra inkomsten zijn vooral te danken aan de nieuwe toeristenbelasting en de verhoging van de vrije uitkering. Inkomsten uit de toeristenbelasting worden voor het jaar 2023 voorzichtig geschat op 12,4 miljoen dollar totaal, dat is een verdrievoudiging van de inkomsten vergeleken met 2019. De uitgaven worden begroot op 73,5 miljoen dollar.

Voor armoedebestrijding en ondersteuning van kwetsbare groepen in samenwerking met Sentro Akseso Boneiru, is in de begroting 2023 een totaalbedrag van 3 miljoen dollar extra gereserveerd. Ook wordt een grote investering van 4,5 miljoen dollar gepland voor het aanleggen van infrastructuur van twee nieuwe scholen. Daarnaast wordt er ook flink geïnvesteerd in uitbreiding van het aantrekken van personeel en digitalisering van het OLB, om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren. Voor wegenonderhoud is een totaalbedrag van 2,5 miljoen dollar beschikbaar, exclusief de bedragen van het meerjarig wegenprogramma. Er is ook rekening gehouden met de investeringen voor de nieuwe containerhaven en om publieke ruimtes op te knappen. 

Prioriteiten

Overige prioriteiten waar uitgaven voor begroot worden zijn de stimulering van ondernemerschap en diversificatie van de economie, het integraal sportprogramma en een extra bedrag als investering voor de nieuwe ‘dragstrip’ die binnenkort zal komen. 

Verder is er 400.000 dollar extra in de begroting 2023 opgenomen om cultuur meer te stimuleren onder de bevolking en om de cultuurorganisaties beter te kunnen ondersteunen. Voor het eerst zal het OLB ook een bedrag reserveren als subsidie voor de decompressietank. Ook is er een bedrag extra voor de voorlichtingscampagne en handhavingsprogramma voor dierenwelzijn.

In de vastgestelde begroting van 2022 was voor het jaar 2023 een tekort van 1,38 miljoen dollar voorspeld, maar uiteindelijk is het bestuurscollege uitgekomen op een nadelig begrotingssaldo van 931.000 dollar. Meerjarig is de begroting wel sluitend. 

Het College Financieel Toezicht heeft de begroting beoordeeld en het bestuurscollege voorzien van advies. De hieruit gekomen verbeterpunten zijn verwerkt in de begroting die naar de eilandsraad is gestuurd. Binnenkort zal deze in de Eilandsraad behandeld worden. Om de begroting voor 2023 zelf door te nemen kunt u op deze link klikken: https://bonairegov.com/bestuur-organisatie/financien-van-het-openbaar-lichaam-bonaire/begrotingen/begrotingen-2023 

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo