Overheid

Belastingdienst reageert op onvrede over aanslagen en aanmaningen

KRALENDIJK – De Belastingdienst op Bonaire heeft in een schrijven aan de pers een reactie gegeven op kritiek vanuit de samenleving over de vele aanslagen en aanmaningen die worden ontvangen.

Op social media en in de kranten zijn er enkele berichten verschenen waaruit de onvrede sprak rondom het toesturen van aanslagen en aanmaningen door de Belastingdienst, de Belastingdienst CN geeft hieronder een reactie:

Betalingen

Als inwoners een betaling aan de Belastingdienst doen is het belangrijk dat ze het betalingskenmerk en cribnummer vermelden.  Dit zorgt ervoor dat betalingen automatisch gekoppeld worden aan de opgelegde aanslagen en of aangifte. Ook wanneer iemand voor een ander betaalt, moet altijd het cribnummer van die persoon en het juiste betalingskenmerk gebruikt worden. Wanneer er geen of een onjuist betaalkenmerk gebruikt wordt, kunnen betalingen niet automatisch gekoppeld worden aan de aanslagen. Het OLB bv legt voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) aanslagen op, BCN leest de bestanden in haar systemen in en bij het niet betalen wordt vervolgens aanmaningen verstuurd.

Betalen zonder betalingskenmerk

Voor wat betreft het innen, wat BCN voor het OLB doet, komt het regelmatig voor dat de inwoner bv de  MRB betaalt voordat de aanslagen door het OLB bij de Belastingdienst zijn aangeleverd. In deze gevallen worden de betaalde bedragen niet automatisch gekoppeld en moet dit bij BCN dit handmatig gebeuren. Datzelfde gebeurt ook als men MRB betaalt voor een voertuig met een nieuw kenteken. In die gevallen kan, omdat er dan nog geen aanslag in het systeem is, het betaalde bedrag ook niet (geautomatiseerd)  gekoppeld worden. De Belastingdienst doet er alles aan om handmatig dit soort betalingen te koppelen, maar dat kost tijd.  Dit betekent dat het voorkomt dat gedane betalingen niet juist geregistreerd worden en dat er jammer genoeg soms ten onrechte aanmaningen worden verstuurd.

Bij aanmaningen wordt $8 kosten berekend. Als blijkt dat de betaling wel tijdig is ontvangen door BCN, vervallen de extra kosten. Ook in het geval van het niet juist vermelden van het betaalkenmerk laat BCN deze aanmaningskosten vervallen.

De kosten hebben te maken met het (automatisch) versturen van de aanmaningen, het is geen boete. Een boete wordt slechts opgelegd bij het niet of te laat doen van een belastingaangifte en of betaling op aangifte.

Postbezorging

Wij krijgen van veel burgers te horen dat een aanslag, aanmaning enz. niet tijdig of niet juist wordt bezorgd. De Belastingdienst is bezig met het ontwikkelen van een digitale berichtenbox via MijnCN. In de toekomst wordt dan alle post van BCN via de digitale berichtenbox voor de belastingplichtigen beschikbaar. Helaas kan dit systeem nu nog niet gebruikt worden. In de tussentijd blijven wij zoveel mogelijk betalingen handmatig koppelen en vragen inwoners om het juiste betalingskenmerk en cribnummer te vermelden bij betalingen. Ook is het belangrijk dat adreswijzigingen worden gemeld bij burgerzaken.

Inwoners die menen onterecht een aanmaning te hebben ontvangen, vragen wij contact op te nemen en hun betalingsbewijs op te sturen naar balie@belastingdienst-cn.nl

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo