Advertentie

Openbare bekendmaking Openbaar Lichaam Sint Eustatius |Advertentie

De Regeringscommissaris van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius handelende als het Bestuurscollege* maakt hierbij bekend dat zij heeft ingestemd met het

Voorontwerp Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning

De herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan heeft tot doel het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan aan te passen aan de ruimtelijke gevolgen van de recente en te verwachten ontwikkelingen op St. Eustatius. 

Het voorontwerp tot herziening ligt vanaf 29 augustus 2022 voor een periode van 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode van 2 weken zullen een drietal inloopbijeenkomsten worden georganiseerd en wel op:

7 september van 9.00AM – 12.00PM / 2:00PM-5:00PM

8 september van 6.00PM – 9.30PM

De bijeenkomsten worden gehouden in de Openbare Bibliotheek. 

Tijdens deze momenten kan eenieder langs komen om vragen te stellen over het plan en ideeën en reacties te delen. Een informatief radio programma zal uitgezonden worden op 6 september van 9.00 tot 10.00 am

Het voorontwerp tot herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan kan worden ingezien op het Gouvernementskantoor aan de Van Tonningenweg, bij de Directie ENI (voormalig Planningbureau), in de Openbare Bibliotheek en op de website http://www.statiagovernment.com/

Namens het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius
De Regeringscommissaris *
Mw.M.A.U. Francis

*Conform Artikel 6 wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Deel dit artikel