Nieuws van Bonaire

OLB lanceert ontwikkelingsprogramma voor lokale werknemers

Forma directrice Soraya Mensché samen met gedeputeerden Den Heyer en Thielman | Foto: OLB

KRALENDIJK- Het openbaar lichaam Bonaire sluit een samenwerkingsovereenkomst met FORMA om voor lokale werknemers cursussen te verzorgen. Het doel van het ontwikkelingsprogramma is om lokale werknemers (verder) op te leiden en ze hierdoor meer kansen te bieden om te blijven groeien op de arbeidsmarkt. Het ontwikkelingsprogramma heeft ook als doelstelling om de private sector te stimuleren de lonen te verhogen. 

Momenteel werken er om en nabij 4000 personen in de toeristische sector, de grootste sector op het eiland. De cursussen zijn als eerst gericht op medewerkers in de hospitality sector en daarna volgen er cursussen voor werknemers in andere sectoren. “In het Strategisch Toeristisch Masterplan en Tourism Recovery Plan is vastgesteld dat het absoluut noodzakelijk is het menselijk kapitaal van Bonaire te blijven ontwikkelen. Met de cursussen willen wij bereiken dat medewerkers in de hospitality sector betere competenties krijgen, bekwamer worden in het uitoefenen van hun vak en dit terugzien in hun beloning”, aldus Gedeputeerde Hennyson Thielman

De stichting FORMA is een opleidingscentrum voor volwasseneneducatie en gaat de cursussen verzorgen en coördineren in samenwerking met diverse lokale horecabedrijven. “Het is belangrijk dat ook volwassenen de kans krijgen om zich verder te kunnen blijven ontwikkelen in hun vakgebied” geeft Gedeputeerde Nina den Heyer aan. 

Bestuursprogramma

De samenwerking tussen FORMA en het openbaar lichaam Bonaire is een gevolg van een afspraak in het bestuursprogramma van het Bestuurscollege Bonaire 2019-2023; één van de prioriteiten is het opzetten van een vormingsplan in samenwerking met de stakeholders. Het lesprogramma bestaat uit een combinatie van verschillende trainingen, zelfstudie en het opdoen van praktijkervaring. OLB dekt de kosten voor de cursussen aan de hand van het aantal deelnemers. Iedere cursus duurt tussen de 8 en 20 weken op basis van 1 of 2 keer per week en per cursus kunnen tussen de 12 en 20 personen deelnemen, 

Binnenkort volgt er meer informatie over de soorten cursussen en data van aanvang.

Deel dit artikel