Nieuws van Bonaire

Bonaire heeft moeite met uitgeven van geld, maar waarom is onduidelijk

KRALENDIJK – Bonaire heeft moeite met uitgeven van geld. Er wordt ruimer begroot en minder besteed. Dat was ook in 2021 al het geval. Over de eerste zes maanden van dit jaar was er een overschot van 5,4 miljoen dollar. 

Dat is niet de bedoeling, zegt het College financieel toezicht, omdat de begroting uitgaat van een nulresultaat. De toelichting op de ontwikkeling van baten en lasten is verbeterd, maar het is nog steeds niet duidelijk hoe het komt dat Bonaire minder besteedt dan voorgenomen.

Begrotingsuitvoering

De realisatie van de inkomsten liep in het tweede kwartaal iets voor op de tijdsperiode. Vooral door meer inkomsten uit havengelden dan begroot, omdat het aantal cargoschepen en de behoefte aan waterlevering de verwachting overstegen. Ook de inkomsten uit motorrijtuigen- en grondbelasting waren hoger dan begroot. 

Inkomsten uit erfpacht en toeristenbelasting waren gedurende het eerste halfjaar lager dan begroot. De redenen van deze afwijkingen zijn niet toegelicht door Bonaire.

De realisatie van de uitgaven liep in het tweede kwartaal achter op de tijdsperiode. Dit wordt met name veroorzaakt door de functie bestuursapparaat en de functie wegen, straten en pleinen. De redenen van deze onderbestedingen zijn zoals gezegd niet toegelicht door het Bestuurscollege. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo