Nieuws van Bonaire

Eilandsraad Saba erg kritisch over Nederlands wetsvoorstel Sociale Zekerheid

De leden van de eilandsraad en het bestuurscollege, samen met interim gezaghebber gezaghebber Shamara Nicolson. Foto: Openbaar Lichaam Saba

THE BOTTOM- De Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Saba wil meer tijd om adequaat te kunnen reageren op het wetsvoorstel van de Nederlandse regering over de sociale zekerheid. Daarnaast wil zij graag in gezamenlijkheid met Bonaire en Sint-Eustatius reageren op de voorstellen. 

De eilandsraad nam afgelopen week een strekking aan van die motie. Het is een reactie op het wetsontwerp voor de sociale zekerheid die minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioen Carola Schouten op 14 juli jl. toestuurde aan Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Rocargo

De motie van de Sabaanse eilandsraad wijst er op dat de eilanden hebben gevraagd om de vaststelling van het sociaal minimum, om ervoor te zorgen dat het niveau van de socialezekerheidsuitkeringen wordt vastgesteld op een bedrag dat een menswaardige levensstandaard garandeert.

Het wetsontwerp dat minister Schouten ter inbreng heeft ingediend, verwijst echter niet naar een sociaal minimum of een redelijke levensstandaard en creëert geen sociale zekerheidsstelsel dat gelijk is aan of acceptabel zou zijn in Nederland.

Ongelijkheid

“In Den Haag kloppen we al jaren aan alle deuren en 12 jaar later is er nog steeds geen sociaal minimum. Toch wil de Nederlandse regering een wet aannemen op de sociale zekerheid en pensioenen die iedereen op de een of andere manier raakt”, zegt Vito Charles, één van de indieners van de motie. 

In de motie wordt ook gesteld dat het wetsontwerp sterk afwijkt van de sociale zekerheidsbepalingen van Nederland, en dit heeft de ongelijkheid die bestaat binnen geografisch verschillende en afgelegen delen van Nederland alleen maar vergroot. “De bewoners van de eilanden worden behandeld als tweederangsburgers en dat is niet acceptabel”, zei Charles.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo