Nieuws van Bonaire

Initiatiefnemers willen wet strafbaarstelling homogenezing ook op de Caribische eilanden van Nederland

KRALENDIJK – Homogenezing of tegengaan van geslachtsverandering moet ook strafbaar zijn op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat staat in de memorie van toelichting op het initiatiefwetsvoorstel dat door de VVD, D66, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren is ingediend.

Het bestuur van Bonaire had gevraagd eerst onderzoek te doen naar de specifieke situatie op het eiland, maar de initiatiefnemers hebben besloten dat niet af te wachten, mede vanwege de praktijk dat homogenezingspraktijken zich op dit moment voordoen op Bonaire.

Daarnaast willen de initiatiefnemers dat wetgeving in Nederland zoveel mogelijk aansluit bij de wetgeving op de Caribische eilanden. Zij erkennen dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland en dat deze bijzondere omstandigheden aanleiding kunnen zijn om een regeling uitsluitend voor het Europese deel van Nederland te laten gelden of een specifieke regeling voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot stand te brengen. Maar dat is volgens hen hier niet aan de orde.

In het advies van het Openbaar Lichaam Bonaire is ook gevraagd waarom artikel 143d van het Wetboek van Strafrecht BES geen uitkomst biedt. Daarin is geregeld dat mensen die meedoen aan activiteiten gericht op discrimineren worden gestraft met gevangenisstraf of een geldboete.

Deze benadering biedt in de ogen van de initiatiefnemers geen uitkomst, omdat deze algemene strafbepaling niet direct ziet op homogenezing en andere conversiehandelingen en daarop niet in elk geval aan de orde zal zijn. Ook doet de strafbepaling van drie maanden cel geen recht aan de aard en de ernst van conversiehandelingen.

Rocargo
Deel dit artikel