Nieuws van Bonaire

Gezaghebber Rijna feliciteert ‘young professionals’ met deelname aan Europees Jongerenprogramma

KRALENDIJK– Terrence Janssen en Michélin Padmore vertegenwoordigen Bonaire komend jaar in het jongeren-netwerk van de Landen en Gebieden Overzee (LGO), een initiatief van het Directoraat Generaal voor Internationale Partnerships (DG INTPA) van de Europese Commissie.

Het doel van dit initiatief is onder andere om jongeren van diverse eilanden met elkaar, de EU-instellingen en besluitvormers in contact te brengen en een dieper begrip te creëren over wat de Europese Unie (EU) allemaal voor de eilanden kan betekenen. Daarnaast zorgt dit netwerk er ook voor dat de jongeren informatie kunnen uitwisselen en ervaring opdoen in het internationaal samenwerken. 

Het netwerk bestaat uit 25 jongeren vanuit de verschillende eilanden. Zij zullen een programma doorlopen en daarbij ook meerdere malen naar de hoofdzetel van de EU in Brussel afreizen. Door gecombineerde inspanningen van onder meer het TOP-programma en de internationale desk binnen het Kabinet van de Gezaghebber is het Bonaire voor het eerst gelukt twee jongeren in dit programma te krijgen.

Blij

“Ik ben blij dat er twee ambitieuze jongeren vanuit Bonaire in het programma zijn opgenomen. Ik heb persoonlijk met hen gesproken en het onder meer gehad over hoe zij hun ervaringen ook op Bonaire kunnen delen, om zo andere jonge eilandgenoten te inspireren. Mijn hartelijke felicitaties gaan uit naar deze twee young professionals”, aldus gezaghebber Rijna.

Deel dit artikel