Nieuws van Bonaire

‘Together we are stronger’ op weg naar een eerste gezamenlijke zorg cao voor de BES

ST. MAARTEN – Onder het thema ‘Together we are stronger’ vond op 27 en 28 juli 2022 op St. Maarten het eerste overleg plaats tussen de werkgevers en de vakbonden om te komen tot één gezamenlijke cao voor de zorgorganisaties op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Een unicum.

Werkgevers en werknemers hebben al jaren de wens om te komen tot deze cao. Zowel in de huidige cao van de zorgorganisaties op Saba en St. Eustatius als die van Fundashon Mariadal (FM) is door de cao-partijen afgesproken om te komen tot een gezamenlijke raamcao waarvoor het arbeidsvoorwaardenniveau van de CAO FM het uitgangspunt is.

In de bijeenkomst hebben de werkgevers en de vakbonden voor het eerst gezamenlijk gesproken over deze raamcao onder begeleiding van FWG Progressional People. Het betreft Saba Cares Foundation, St. Eustatius Health Care Foundation, St. Eustatius Auxiliary Home Foundation, Fundashon Mariadal en Mental Health Caribbean. De bij de vakbonden aangesloten werknemers worden vertegenwoordigd door Saba United People’s Labor Union and Association (SUPLUA), All for 1 Union Sint Eustatius en Algemene Federatie van Bonairiaanse Werknemers (AFBW). De werkgevers en de vakbonden hebben tijdens het overleg gedeeld wat zij elk willen bereiken met deze cao, wat het gezamenlijke belang is en wat zij van belang vinden om samen dit traject succesvol te doorlopen.

Eén gezamenlijke cao

Alle partijen zien de raamcao als een belangrijk instrument voor een goed werkende arbeidsmarkt en om in gezamenlijkheid grote actuele HR-vraagstukken op te pakken. Alleen samen, zo hebben partijen vastgesteld, kunnen deze vraagstukken effectief worden geadresseerd.

Het blijven leveren van kwalitatieve goede zorg aan de bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba staat voor alle organisaties en vakbonden voorop. Dat kan niet zonder voldoende personeel dat goed opgeleid en gemotiveerd is. Een raamcao met een goed arbeidsvoorwaardenpakket dat gelijk is voor alle werkgevers is een voorwaarde om te kunnen concurreren op de arbeidsmarkt en geeft de mogelijkheid samen te werken om gekwalificeerd personeel aan te trekken.

Inspanningen

Het komen tot de gezamenlijke raamcao vergt het nodige van partijen. De raamcao draagt ertoe bij dat er op een effectieve en efficiënte wijze kwalitatief goede zorg geleverd kan blijven worden aan de bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook levert het een bijdrage aan de verbetering van de inkomenspositie van de medewerkers en daarmee aan het verminderen van de armoede op deze eilanden. En niet in de laatste plaats, hebben alle partijen zich uitgesproken er een sterke voorstander van te zijn dat de huidige verschillen in salarissen tussen de eilanden voor dezelfde functies niet langer houdbaar zijn.

Op dit moment heeft FM haar eigen cao en de zorgorganisaties op Saba en St. Eustatius ook. MHC heeft tot nu toe het beleid gevoerd om de cao van FM te volgen. De cao’s hebben al veel overeenkomsten. Een daarvan is dat in beide cao’s het FWG-systeem, net als in Nederlandse zorgsituatie, de basis is voor het salarisgebouw. Maar daar waar de functies op dezelfde wijze objectief gewogen worden, zijn de salarissen verschillend. Deze ongelijkheid willen de cao-partijen beëindigen. Met name omdat hiervoor geen rechtvaardiging is maar ook omdat dit de uitwisseling van medewerkers belemmerd.

De twee huidige cao’s zullen allebei eind van dit jaar eindigen. Partijen willen daarom de eerste gezamenlijke raamcao per 1 januari 2023 realiseren. Hiervoor zullen aan het eind van dit jaar de gesprekken worden gestart. De cao zal daarbij naast een centraal deel dat voor alle organisaties hetzelfde is een deel bevatten dat zich richt op de organisatie en eiland specifieke kenmerken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo