Advertentie

Nog niet verstuurde facturen voor inschrijving in het Handelsregister worden binnenkort door de Kamer van Koophandel Bonaire verstuurd

In de week van 1 augustus zal de Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) de facturen voor de jaarlijkse bijdrage van het jaar 2022 per email sturen naar de ondernemingen, verenigingen en stichtingen die deze nog niet hebben ontvangen.

Op 14 juli, heeft een gedeelte van de ingeschrevenen de factuur voor 2022 al ontvangen. Door een onvoorziene technische fout kreeg op die dag één groep geadresseerden dezelfde factuur meerdere keren en een andere groep juist helemaal niet. Zodra dit werd opgemerkt, stopte de KvK het facturatieproces en plaatste zij in de media een oproep om de ontvangen factuur maar één keer te betalen. 

Inmiddels is deze technische fout hersteld. De KvK betreurt de gang van zaken en heeft er vertrouwen in dat eenzelfde situatie in de toekomst niet meer zal voorkomen. De KvK facturen die nog niet verstuurd zijn zullen in de week van 1 augustus alsnog worden verstuurd.

De facturen zullen ook opnieuw worden gestuurd naar de email adressen die volgens het online Handelsregister niet werden bereikt op 14 juli. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn geweest: de mailbox van de geadresseerde was misschien (tijdelijk) vol, het bericht werd om een andere reden op dat moment niet bezorgd (undeliverable) of de bezorging werd uitgesteld (deferred mail). Het is mogelijk dat deze personen de indruk krijgen dat zij dezelfde factuur toch opnieuw ontvangen, omdat zij, ondanks de melding naar het online Handelsregister, uiteindelijk toch de mail van 14 juli in hun mailbox hebben ontvangen. Aan deze groep herhaalt de KvK haar verzoek om de ontvangen factuur maar één keer te betalen. 

Voor de goede orde attendeert de KvK erop dat de email met betrekking tot de factuur wordt gezonden naar de in het Handelsregister geregistreerde email adres van de entiteit. Bij ondernemers die nog geen email adres aan het handelsregister hebben opgegeven zal de factuur per post worden gestuurd. 

De KvK wijst erop dat personen die voor meerdere entiteiten als bestuurder staan geregistreerd, per ingeschreven entiteit een separate mail ontvangen met de factuur. Als zij bij de eerste verzendronde meerdere facturen hebben ontvangen voor één of meer entiteiten, is het extra belangrijk voor hen om te controleren dat zij voor iedere ingeschreven entiteit een factuur hebben ontvangen. Bestuurders die hetzelfde email adres voor meerdere geregistreerde entiteiten gebruiken lopen de kans om een factuur die ze al op 14 juli hebben ontvangen nogmaals te ontvangen aangezien het systeem niet kan traceren welke factuur al eerder verzonden is. De KvK biedt hierbij wederom haar oprechte excuses aan voor dit ongemak. 

Uiteraard doen wij er alles aan om te zorgen dat inschrijvingen niet voor een tweede maal een factuur ontvangen. Dit geldt zowel voor de inschrijvingen die op 14 juli reeds een email met de factuur hebben ontvangen als voor inschrijvingen die op eigen initiatief de KvK hebben benaderd om de 2022 Jaarlijkse Bijdrage te voldoen. Mocht de betaling van deze factuur inmiddels al hebben plaatsgevonden, kunt u deze factuur als niet verzonden beschouwen. 

De KvK factureert de jaarlijkse bijdrage normaal gesproken aan het begin van het kalenderjaar. Deze bijdrage is wettelijk verplicht voor iedere onderneming of organisatie die in het Handelsregister van Bonaire staat ingeschreven. Het facturatieproces is in 2022 vertraagd vanwege de introductie van de nieuwe tarieven. De nieuwe tarieven zijn niet langer gebaseerd op het geïnvesteerde kapitaal, maar op de rechtsvorm van de organisatie, en leidden voor een groot aantal entiteiten tot een verhoging. Na interventie van de KvK heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat deze tarieven enigszins verlaagd in april 2022. Hierdoor konden de facturen voor 2022 pas onlangs worden gegenereerd door het online handelsregistersysteem. 

Voor vragen over de facturen, maar ook over de nieuwe tarieven kan contact worden opgenomen met de KvK via administratie@kvkbonaire.com. Uitgebreide informatie hierover is ook beschikbaar op de website van de Kamer www.bonairechamber.com.

Rocargo
Deel dit artikel