Nieuws van Bonaire

Auke op zondag: Moderniseren van gelijkwaardigheid

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de consumentenbond op het eiland laten weten dat zij meer tijd nodig heeft om te reageren op de wens van die bond om een wenselijk sociaal minimum in te voeren in Caribisch Nederland. 

Misschien lukt het om in september daarover in conclaaf te gaan. Maar dat is nog even afwachten.

Rocargo

Voor wie nu verzucht, daar gaan we weer, is er goed nieuws.

Den Haag zit nl. ondertussen niet stil. Op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft iemand tijd gevonden om een internetconsultatie in te richten waardoor iedereen mee mag praten over de voorgestelde wijzigingen in de SZW-wetten.*

Volgens de website is de ‘Hoofddoelstelling van het wetsvoorstel [is] het, tegen het licht van de beoogde gelijkwaardigheid van Caribisch Nederland (CN), moderniseren van het stelsel en daarmee tegelijkertijd verbeteren van de bestaanszekerheid in brede zin (breder opgevat dan alleen inkomen). Om de samenhang tussen de verschillende wijzigingen te benadrukken zijn de wijzigingen gebundeld tot de ‘Wijzigingswet SZW-wetten Caribisch Nederland 2023’.

Die wijzigingen zijn bedoeld om de sociale zekerheid in Caribisch Nederland te ontdoen van zijn tekortkomingen. Het ministerie noemt dat ‘moderniseren.’

Terecht waarschuwt het ministerie de bevolking van Caribisch Nederland om nu niet direct de vlag uit te hangen. Want het is de bedoeling dat de wetsvoorstellen het socialezekerheidstelsel ‘verder richting het niveau van de regelgeving in Europees Nederland zullen brengen’. We hebben het dus niet over een ‘gelijkwaardig’, maar over een ‘meer gelijkwaardig niveau’.

Voor de zoveelste keer bewijst Den Haag met haar wonderlijke taalgebruik dat artikel 1 van de Grondwet niet voor de bevolking van Caribisch Nederland geldt. 

Op Playa Charles ED Edmund (Plenci di Igualdat) staat dat artikel in grote letters: Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Maar wie even verder fietst komt op het Wilhelminaplein.

Rocargo

Daar staat ook een gedenkteken. Daarop staat: 1634 -1934. Ter herinnering aan het 300 jarig Nederlandsch gezag. [Landing van Van Walbeeck 26 juli 1634].

Misschien is het symbolisch dat dit laatste gedenkteken op het belangrijkste plein van Kralendijk staat. Dichtbij overheidsgebouwen.

Dan worden al die Nederlandse politici bij hun zoveelste bezoek aan het eiland tenminste niet gewezen op die tekst die hen wijst op de Grondwet.

De heer Van Walbeeck, de eerste gouverneur van de Nederlandse Antillen, komt hen vast vertrouwder voor.

https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetszwwettencaribischnederland

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 600 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.

Deel dit artikel