Politiek & Bestuur

Eindelijk duidelijkheid: BC wijst bouwvergunning Sunset Beach Resort af

Een maquette van het geplande Sunset Beach Resort.

KRALENDIJK- Na lang wikken en wegen, een incoherente en weinig overtuigende uitleg van zowel gezaghebber Edison Rijna als gedeputeerde James Kroon van hun stem vóór, een heuse bestuurscrisis en een mediation traject is er dan eindelijk duidelijkheid over de vergunningsaanvraag van het Sunset Beach Resort. De vergunning zal niet worden verleend.

“Te hoog, te veel kamers, voldoet niet aan de bepalingen van het Strategic Tourism Master Plan voor een high eind toeristisch product, past ook niet bij de andere gebouwen in de omgeving en de verkeersveiligheid komt in gevaar”, aldus een op vrijdagmiddag uitgegeven persverklaring.

Het ingediende plan voor het te bouwen Sunset Beach hotel aan de Bulevar Gobernador Debrot is volgens het Bestuurscollege in strijd met de regelgeving zoals die beschreven staat in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wijst de aanvraag om afgifte van een bouwvergunning voor het Sunset Beach hotel daarom af.

Apartementen en verkeer

Het OLB zegt ook te hebben geconstateerd dat de appartementen in het te bouwen hotel voor permanente bewoning werden aangeboden. “Dit terwijl volgens het ROB alleen kort verblijf op deze locatie is toegestaan. Het beleid van het openbaar lichaam Bonaire is om te streven naar een high end toeristisch product. Hierbij passen kleinschalige, ruime accommodaties met een zeer luxe uitstraling. Het bouwplan past daarom niet in de omgeving en gaat ten koste van het straat- en bebouwingsbeeld en de kwaliteit van het recreatiegebied”.

Het OLB zegt verder te hebben gekeken naar de verkeersveiligheid. “Hierbij is ook geluisterd naar anderen uit de omgeving. Die hebben schriftelijk hun zorgen geuit en in sommige gevallen een zienswijze ingediend naar aanleiding van de aanvraag van de ontwikkelaar”, aldus de persverklaring.

Deel dit artikel