Nieuws van Bonaire

Raadslid Coffie wil aandacht voor monumentenbeleid Bonaire

KRALENDIJK- De Fractie Coffie wil aandacht van het Bestuurscollege als het gaat om het monumentenbeleid.

Coffie constateert tot haar schrik dat de Stichting Monumentenzorg al 5 brieven stuurde naar het lokale bestuur, zonder daar ooit antwoord op te krijgen. Het gaat om brieven welke de Stichting stuurden tussen december 2019 en november 2021. Omdat de stichting geen enkele reactie heeft ontvangen, hebben ze onlangs besloten om kopieën naar de leden van de eilandsraad te sturen. 

De Stichting vraagt dringend aandacht voor een tweetal zaken: Financiering voor de restauratie van monumenten en de positie van de Stichting Monumentenzorg Bonaire. Hoe vreemd het ook mag lijken, Stichting Monumentenzorg Bonaire heeft geen enkele reactie op deze brieven ontvangen. 

In deze brieven komen onder andere de voorbereidende werkzaamheden die Stichting Monumentenzorg Bonaire verricht aan de orde, zonder dat de stichting daar de nodige reactie en/of steun voor krijgt van de kant van het eilandbestuur. Het is niet te geloven hoe het eilandbestuur omgaat met onze monumenten. Als zelfs de organisatie die door het eilandbestuur zelf is aangesteld om leiding te geven aan de werkzaamheden de nodige steun niet krijgt, hoe zit dan met de monumenten zelf. 

Financiering

Coffie betreurt dat door het uitblijven van actie, er ook geld wordt misgelopen dat potentieel beschikbaar zou zijn via het Nationaal Restauratiefonds. “Maar zonder medewerking van het eilandbestuur komen ze niet beschikbaar”, verzucht Coffie. 

Het raadslid hoopt nu dat het bestuurscollege op korte termijn uitleg zal geven in de Eilandsraad over haar monumentenbeleid en ook haar plannen met betrekking tot de Stichting Monumentenzorg. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo