Nieuws van Bonaire

Donatie voor renovatie dierenasiel

Foto door Ton Crull

KRALENDIJK – Op 11 juli overhandigde ambassadeur van Stichting DierenLot op Bonaire, Leo Dijkgraaf, aan Dierenasiel manager Sanne Attevelt een cheque van € 44.400 als bijdrage aan de renovatieprojecten van het asiel.

De bijdrage zal een aanzienlijk deel van de kosten van de renovatie van een aantal hondenkennels, de quarantaineruimte voor katten en een nieuw schoonmaakstation dekken.

Stichting Dierenasiel Bonaire is Stichting DierenLot, de Nederlandse dierenhulporganisatie, zeer dankbaar voor hun steun.

Naast financiële steun stuurt Stichting DierenLot de dierenwelzijnsorganisaties op Bonaire regelmatig zendingen uit Nederland van diervoeders, dierbenodigdheden en transportmiddelen.

Deel dit artikel