Nieuws van Bonaire

Liter benzine gaat nu $1.86 kosten op Bonaire

KRALENDIJK –  Nadat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) afgelopen week een hogere benzineprijs aankondigde en hem schielijk ook weer introk, gaat het nu toch gebeuren. De benzine wordt met ingang van 15 juli nog eens 33 cent duurder en gaat dan 1 dollar en 86 cent kosten aan de pomp.

In de prijsaanpassing zijn de voorschriften van het Tijdelijk besluit van 25 maart 2022 inzake accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022, nr. 2022-104414 , toegepast (Staatscourant Nr. 8683 van 28 maart 2022) . Tot 1 april 2022 bedroeg het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USO 31,86 cent per hectoliter.Volgens het voornoemd tijdelijk besluit bedraagt het nieuwe accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USO 15,86 cent per hectoliter voor de periode 1 april 2022 tot en met 31 december 2022. Was deze vermindering niet doorgevoerd, dan zouden de prijzen nu boven de twee dollar per liter zijn uitgekomen.

In het licht van het vorenstaande kondigt het Bestuurscollege de volgende verkoopprijzen voor brandstof aan:

BrandstofPriisper10iuni2022Aanpassing
Benzine$ 1,53+ $0,33
Diesel$ 1,32+ $0,10
LPG 100$ 63,45–  $0,17
LPG 20$ 13,33–  $0,03

De prijsaanpassingen op Bonaire, Aruba en Curaçao zijn in de onderstaande grafieken weergegeven . In de grafieken valt te zien dat de huidige verkoopprijs voor benzine en diesel op Bonaire in de pas loopt met de verkoopprijzen op Curaçao. Maatregelen van overheidswege, waaronder accijnsverlaging, zijn in de verkoopprijzen voor benzine op Bonaire en Curaçao inbegrepen . Zander de accijnsverlaging zou de benzineprijs hoger zijn.

Toelichtingcomponententarieven

ComponentToelichting
Aankooppriis
lnkoopprijs voor Curoil
Curoil NV marqeMarqe Curoil voor kosten opslaq/overslaq Curacao naar Bonaire
Transportkosten CUR- BON
Kosten Curoil voor transport Curacao-Bonaire
Fuelsupplyquaranteevoorzieninq vanweqe operationele kosten raffinaderii Curacao
Fuelsuoolvauarantee2voorziening vanweae operationele kosten raffinaderij Curacao
Aankooppriis BONOptelsom van bovenstaande componenten
Marge CuroilMarqe Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire
AccijnzenAccijnzen
ABBABB
Marqe OTBAfdracht aan overheidsbedriif OTB

Correctiefactor
Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankooooriis
GroothandelsprijsOptelsom van bovenstaande componenten
Dealar marainMarge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire
KleinhandelsprijsOptelsom van bovenstaande componenten


Tarievenper10juni2022


MOGAS95 (USO/liter)

LSD (USO/liter)
LPG lOOlbs (USD/cyl)LPG 201bs(USD/cyl)
Aankoopprijs
0.88310.946841.818.36
Curoil NV marge
0.03910.03913.610.72
Transportkosten CUR-BON
0.06470.06475.971.19
Fuelsupplyguarantee
0.02850.02852.630.53
Fuelsupplyguarantee2
0.05000.05000.520.10
Aankoopprijs  BON
1.06541.129154.5410.90
Opslag COVID-19
0.00000.00000.000.00
Marge Curoil
0.09500.03972.790.92
Accijnzen
0.15860.00000.000.00
ABB
0.10550.09350.000.00
Marge OTB
0.03350.01960.000.00
Correctiefactor
0.00000.00000.000.00
Groothandelsprijs
1.45801.281957.3311.82
Dealar margin
0.06910.04026.121.51
Kleinhandelsprijs
1.531.3263.4513.33MOGAS95

LSD
LPG lOOlbsLPG 201bs
Tarievenper15juli2022
(USO/liter)(USO/liter)(USD/cyl)(USD/cyl)
Aankoopprijs
1.18951.040341.648.33
Curoil NV marge
0.03910.03913.610.72
Transportkosten CUR-BON
0.06470.06475.971.19
Fuelsupplyguarantee
0.02850.02852.630.53
Fuelsupplyguarantee2
0.05000.05000.520.10
Aankoopprijs  BON
1.37181.222654.3710.87
Opslag COVID-19
0.00000.00000.000.00
Marge Curoil
0.09500.03972.790.92
Accijnzen
0.15860.00000.000.00
ABB
0.13000.10100.000.00
Marge OTB
0.03350.01960.000.00
Correctiefactor
0.00000.00000.000.00
Groothandel sprijs
1.78901.382957.1611.79
Dealar margin
0.06910.04026.121.51
Kleinhandelsprijs
1.861.4263.2813.30

Deel dit artikel