Nieuws van Bonaire

Informatie Scholen Gemeenschap Bonaire start schooljaar 2022-2023

KRALENDIJK – Eind augustus start er weer een nieuw schooljaar. Alle leerlingen en studenten van de SGB dienen rekening te houden met de volgende zaken:

Informatie van de Unit SLP

Dinsdag 23 augustus 2022 van 7.30 tot 10.30

Klas 1 van de PRO wordt verwacht op de afdeling SLP aan de Kaya Frater Odulfinus z/n.

Cluster 3, cluster 4, ISK, klas 5 van de PRO en de EO (MBO 1) worden verwacht op de eigen afdeling.

Woensdag 24 augustus 2022 van 7.30 tot 12.30 uur.

Klassen 2, 3 en 4 van de PRO worden verwacht op de afdeling SLP aan de Kaya Frater Odulfinus z/n. 

Vrijdag 26 augustus 2022

Klassen 1 en 2 sportdag. De andere klassen hebben les volgens het rooster.

Unit VMBO

Op dinsdag 23 augustus 2022 van 7.30 t/m 12.00 uur worden de leerlingen van klas 1 van het VMBO in de Aula van de SGB verwacht aan de Kaya Frater Odulfinus z/n. 

Op woensdag 24 augustus 2022 worden leerlingen van de VMBO-klassen 2, 3 en 4 verwacht:

Klas 2 van 8.00u-12.00u

Klas 3 van 8.45u-12.00u

Klas 4 van 7.30u-8.30u

Op donderdag 25 augustus 2022 starten de lessen volgens het rooster.

Unit Liseo Boneriano Mavo /Havo/ Vwo

Alle leerlingen van Liseo Boneriano worden op dinsdag 23 augustus 2022 op het Liseo Boneriano aan de Kaya Amsterdam verwacht. Deze dag wordt gebruikt voor introductieactiviteiten, ontvangen ze hun rooster en het ophalen van boeken en het schooldevice. 

* Klassen Mavo – Havo – VWO 1 aanwezig van 7:30 – 12:30uur 

* Klassen Mavo – Havo – VWO 2 tot en met 6 aanwezig van 7:30 – 11:00uur 


Start van de lessen volgens rooster

* Klassen Mavo – Havo – VWO 1 woensdag 24 augustus 2022 

* Klassen Mavo – Havo – VWO 2 donderdag 25 augustus 2022 

De week voordat de school begint ontvangt u meer specifieke informatie over de eerste schoolweken.

Starttijd voor het Liseo Boneriano M/ H/ V is dagelijks om 07.30 uur.

MBO Bonaire

Op dinsdag 23 augustus 2022 vindt er van 8.00 – 12.00 uur een open Inschrijf dag plaats voor iedereen die nog niet gekozen heeft voor een mbo-opleiding. Er zal meteen een intakegesprek plaatsvinden.

Als je een MAVO of VMBO-diploma hebt, moet jeeen Mbo-opleiding volgen! Je mag niet zomaar stoppen met school. Je kunt je via de website www.MBOBonaire.com inschrijven tot maandag 22 augustus 2022.

Introductiedagen BOL-opleidingen

Donderdag 25 augustus 2022

Alle BOL-studenten van leerjaar 2, 3 of 4 worden om 7:45 op school verwacht bij hun mentor (SLB’er). 

Vrijdag 26 augustus 2022

Alle BOL-studenten van leerjaar 1 worden om 07.45 uur op schoolplein verwacht van MBO Bonaire voor een introductieprogramma. (Student moet een uniform dragen)

Introductiedagen voor de volgende BBL-groepen:

Beveiliger 2.2: donderdag 25 augustus 2022, de mentor geeft door hoe laat je verwacht wordt.

HZW bbl 2.1: vrijdag 26 augustus 2022 van 13:00 t/m 18:00

Introductie dag voor alle anderen BBL groepen zullen in de week van 29 augustus zijn. Datum en tijdstip wordt aangegeven via rooster op de website www.MBOBonaire.com.

MBO Start lessen

Vanaf 29 augustus 2022 start de eerste lesweek voor de BOL studenten. BBL studenten krijgen meer informatie op de introductie dag bij hun mentor en via de rooster.

De roosters staan op de website www.MBOBonaire.com.

Inleveren documenten

Wanneer je jouw diploma met cijferlijst en/of Sedula nog niet hebt ingeleverd, doe dit dan voor de school begint. Ben je nog geen 18 jaar, vraag dan je ouders of voogd om mee te komen. 

Het secretariaat is van 11 juli t/m 14 juli 2022 van 8:00-16:00 open en dan weer vanaf 15 augustus 2022 dagelijks open van 8.00 – 16.00 uur.

Betalen boeken 

Voor betaling van het boekengeld ontvangt de student of zijn wettelijk vertegenwoordiger een factuur van het MBO, je kan bellen op 715-7721 of langs komen om het factuur op te halen bij de secretariaat van MBO. (openingsuren hierboven aangegeven).

Dient een minimale betaling van 50% van het totale bedrag van het boekengeld gedaan te worden vóór de dag of op de dag van de boekenuitreiking in augustus. Het restant bedrag kan door een machtiging “standing order” via de bank betaald worden. De student dient de machtiging in te leveren bij de afdeling Financiën of bij de secretariaat van de MBO.

Het boekengeld kan worden voldaan via de online banking op de SGB-bankrekening MCB #86821000 of met pinpas bij de secretariaat van de MBO op de dagen 25 en 26 augustus 2022 van 12:00-19:00 en zaterdag 27 augustus van 9:00-16:00. De boeken kunnen ook op deze dagen opgehaald worden. 

Na deze dagen kan je ook bij de Financiële afdeling van de SGB aan de Kaya Frater Odulfinus z/n betalen.

De afdeling Financiën is open van maandag t/m donderdag van 10.00 – 14.00 uur. 

Schooluniform en schoolartikelen

De poloshirts voor alle afdelingen zijn verkrijgbaar bij Alfa en Omega Uniforms NV aan de Kaya Nikita 3, zijweg naast Flamingo TV. 

Van de leerling of student wordt verwacht dat zij vanaf de eerste schooldag het schooluniform van hun afdeling dragen (SLP, VMBO, Liseo of MBO), lange broek, dichte schoenen en voorzien van een stevige tas (roltas mag ook). 

Schoolartikelen:

Leerlingen van de SLP dienen de volgende artikelen bij zich te hebben vanaf de eerste schooldag: agenda, etui, pennen, potloden, kleurtjes, gum, slijper, lijmstift en tablet van school.

Leerlingen van het VMBO en Liseo dienen ook de volgende artikelen bij zich te hebben vanaf de eerste schooldag: agenda, etui, pennen, potloden, kleurtjes, gum, slijper, een lijmstift, rekenmachine Casio FX-82 (ES Plus), Geodriehoek, passer, en een Nt2 woordenboek.

Schooluniform SLP:

Het poloshirt voor kinderen VSO/Cluster 3 heeft voor elke lesdag een andere kleur. De docenten van de VSO/Cluster 3 zullen de ouders individueel benaderen betreft de aanschaf van de poloshirts. 

Alle andere leerlingen/ studenten van de unit SLP dragen vanaf schooljaar 2022-2023 eenzelfde blauwe kleur poloshirt, voorzien van het SGB-logo. 

Schooluniform VMBO:

Leerjaar 1en 2: Turquoise met grijze kraag.

Leerjaar 3 en 4:

Techniek    Grijs met groene kraag

Horeca, Bakkerij en Recreatie   Grijs met Turquoise kraag

Economie en Ondernemen        Grijs met Turquoise kraag

Zorg en Welzijn                          Grijs met Rode kraag

Schooluniform Liseo Boneriano:

Bij Alfa en Omega kunnen poloshirts gehaald worden met keuze uit de kleurenselectie bestemd voor Liseo Boneriano. 

Schooluniform MBO Bonaire:

Is verkrijgbaar bij Alfa en Omega, er kan gekocht worden uit de kleurenselectie bestemd voor MBO Bonaire.

Het College van Bestuur SGB wenst alle medewerkers, leerlingen, studenten en de ouders/ verzorgers een prettig, leerzaam en succesvol schooljaar toe. 

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo