Nieuws van Bonaire

Ingezonden: Dode mus in de aanbieding

Recentelijk heeft het kabinet aangegeven voornemens te zijn vanaf 2023 jaarlijks het minimumloon op Bonaire te verhogen om in 2025 op het niveau van de sociaal minimum zoals vastgesteld in Regioplan te geraken. Een verhoging, naar wij vernemen, van maar liefst 28%.

Op het eerste gezicht oogt dit zeker positief, immers het is algemeen bekend dat de armoede op Bonaire breed onder de samenleving heerst waardoor elke verhoging van het inkomen een welkome verlichting biedt. Enkel, als je de feiten wat nader bestudeert, kom je er snel achter dat het aangekondigde er niet zo rooskleurig uitziet als men doet voorkomen.

Het onderzoek van Regioplan naar een ijkpunt sociaal minimum is aangeboden op 28 juni 2018. Sindsdien heeft Bonaire tot het eerste kwartaal van dit jaar een cumulatief inflatiecijfer van maar liefst 19% , en dat zelfs met een aanzienlijke deflatie (-14.2%) in de piek van de Corona-maatregelen.

Als een vergelijkbare trend zich voortzet, zal Bonaire tot eind 2025 opnieuw te maken hebben met een cumulatieve inflatie van 19%. Totaal komt dat dus neer op een inflatie van 38% sinds de bedragen in de Regioplan onderzoek zijn vastgesteld. Natuurlijk zal men stellen dat de minimumlonen jaarlijks op inflatie wordt gecorrigeerd, alleen blijft wel feit dat als je een te laag bedrag percentueel corrigeert, dan valt de nominale correctie natuurlijk ook te laag uit.

Indien wij het door Regioplan aangeven bestaansminimum van USD 1349,– voor een alleenstaande corrigeren met 38% inflatie, kom je al uit op een bedrag van ca. USD 1862,–. Dat is eerder het dubbele van het huidig ijkpunt, dan de voorgestelde 28% verhoging.

Dus, indien de bedragen in Regioplan niet worden gecorrigeerd met het cumulatieve inflatiecijfer, zullen de minst draagkrachtigen onder ons in 2025 zelfs minder aan koopkracht ervaren dan wat ze reeds al in 2018 genoten.

Als dat niet de definitie is van het blij maken met een dode mus!

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/29/inflatie-caribisch-nederland-stijgt

Clark Abraham

Fractieleider Democratische Partij Bonaire

Rocargo
Deel dit artikel