Nieuws van Bonaire

Het is weer tijd om Lora’s te tellen voor de stichting Echo

Lora's bij Echo | Foto Rudolf Wout

KRALENDIJK- De Geelschouder Amazone Papegaai (YSAP: Yellow-shouldered Amazon Parrot), plaatselijk bekend als de Lora, is een bedreigde papegaaiensoort. De grootste overgebleven populatie woont hier op het eiland en daar is de Stichting Echo maar wat trots op.

Om gegevens te verzamelen over de Lorapopulatie van Bonaire, organiseert Echo halfjaarlijkse Lora-tellingen. Onderzoek naar de dynamiek van deze belangrijke lokale papegaaienpopulatie is erg belangrijk. Het zal ons helpen beter te volgen of de bevolkingsgroei gezond, stabiel of afnemend is, hoe de bevolking is verdeeld over het eiland en hoe de getelde aantallen zich verhouden tot eerdere tellingen. 

Om harde gegevens te hebben en de status van de papegaaienpopulatie te bevestigen, organiseert Echo weer een Roost Count op 30 juli 2022. Echo is daarvoor op zoek naar natuurliefhebbers en vroege vogels die willen helpen bij de komende telling. Vrijwilligers die regelmatig deelnemen aan dit natuurbeschermingsproject genieten niet alleen van de papegaaien, maar ook van de schoonheid van een vroege Bonairiaanse zonsopgang vanaf hun observatiepost. Maar bovenal zal Echo door de tellingen het gedrag en de slaapplaatsen van de papegaaien tijdens de broed- en droge seizoenen in de gaten kunnen houden. Daarvoor leggen wij de data van de komende telling naast de data van de vorige tellingen. 

Een slaapplaats is een plaats waar Lora’s zich vestigen om te slapen voor de nacht. De vrijwilligers krijgen een observatiepunt in de buurt van de slaapplaats toegewezen en tellen de vogels die, als de zon opkomt, wakker worden en het gebied van de slaapplaats verlaten om op zoek te gaan naar voedsel. Echo heeft al meer dan 30 bevestigde slaapplaatsen en voor elke slaapplaats zijn minstens twee vrijwilligers nodig om te observeren.

Bijeenkomst

Echo benadrukt dat voorkennis niet nodig is om mee te kunnen doen. Daarvoor wordt op woensdag 20 juli a.s. een informatiebijeenkomst georganiseerd bij Posada Para Mira. De bijeenkomst begint om 19.00 uur, u bent welkom vanaf 18.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over de telling zelf en over het gebruik van de telformulieren. Indien u niet in de gelegenheid bent om te komen kunt u de informatie ook live op Echo’s Facebook-pagina bekijken. 

Echo hoopt dat mensen die eerder hebben geteld, dit ook nu weer willen doen. “Als trouwe deelnemer kunt u, indien u dit wilt, ons laten weten of u op dezelfde roostsite wilt tellen of dat u een liever nieuwe locatie wilt verkennen”, aldus Echo.

Echo roept in het bijzonder inwoners van Antriol, Tera Cora of het zuiden van Rincon die tijdens de ochtend- en avondurenregelmatig Lora’s op een specifieke plek zien zitten op om contact op te nemen met Echo via echobonaire@gmail.com om ons dit te laten weten. 

Echo zegt van harte te hopen dat mensen op 30 juli willen helpen om onze Lora’s te tellen. Wie geïnteresseerd is om mee te doen kan zich ook aanmelden via het email adres hierboven. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo