Nieuws van Bonaire

Bevolkingsonderzoek darmkanker in Caribisch Nederland pas mogelijk in 2023

Een bevolkingsonderzoek naar darmkanker op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is pas in 2023 en later mogelijk, omdat er op dit moment bevolkingsonderzoeken plaatsvinden naar borst- en baarmoederhalskanker. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

De RIVM-pilot bevolkingsonderzoek borstkanker op Bonaire loopt sinds mei 2021. Op Saba loopt de pilot bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker sinds februari 2022. Eind juni zal deze pilot starten op Sint Eustatius.

Vervolgens zal in het najaar van 2022 gestart worden met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op Bonaire. De introductie van het bevolkingsonderzoek borstkanker op Saba en Sint Eustatius staat begin 2023 gepland. Pas dan kan begonnen worden met darmkanker, aldus Van Huffelen.

Structureel aanbod

Stapsgewijs wordt volgens de staatssecretaris toegewerkt naar een structureel en volwaardig aanbod van de drie onderzoeken: elk programma vereist
een zorgvuldige voorbereiding. Samen met de uitvoeringsorganisaties op de
eilanden is een volgorde vastgesteld op basis van uitvoeringsaspecten.

Zo is volgens Van Huffelen een colonoscopie-unit zonder concessies ten opzichte van Europees Nederlandse screeningsprotocollen en richtlijnen een voorwaarde om veilig te kunnen starten met het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Dat is ook van belang omdat er bij de screening voor darmkanker, in tegenstelling tot screening voor borst- en baarmoederhalskanker, een zeer kleine kans is op ernstige complicaties, aldus de staatssecretaris.

Er moet ook goed gekeken worden naar de beschikbaarheid van een maag-, darm- en leverarts.

Om deze redenen heeft het RIVM in overleg met de uitvoeringsorganisaties op de eilanden gekozen om te starten met de implementatie van bevolkingsonderzoeken naar borst- en baarmoederhalskanker en pas later darmkanker.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo