Nieuws van Bonaire

Tweede kamer geeft gezaghebber Rijna indirect tik op de vingers

KRALENDIJK –  Een motie ingediend door Kamerleden Lammert van Raan, Jorien Wuite and Sylvana Simons welke de rol van de gezaghebbers van de Openbare Lichamen beperkt als het gaat om hun vermogen mee te stemmen bij gevoelige dossiers, zoals de toekenning van vergunningen of wijziging van bestemmingsplannen heeft op donderdag een meerderheid behaald in het Nederlandse parlement.

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Gezaghebbers van de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius in de geest van de WOL BES een neutrale rol dienen te hebben bij vergunningverlening en/of wijziging van bestemmingsplannen, spreekt uit dat Gezaghebbers bij het verlenen van vergunningen en het wijzigen van bestemmingsplannen daadwerkelijk een neutrale rol dienen te vervullen”, aldus de motie die op donderdag door de Tweede Kamer werd aangenomen. 

Rijna

Hoewel de motie Rijna of Bonaire nergens noemt, snapt iedere weldenkend persoon dat de motie voortkomt uit het stemgedrag van gezaghebber Edison Rijna als het gaat om de bouwvergunning van het Sunset Beach Resort. Zeer tegen de zin van gedeputeerden Nina den Heyer en Hennyson Thielman stemde gezaghebber Rijna samen met gedeputeerde James Kroon vóór het verlenen van de omstreden bouwvergunning. 

Het stemgedrag van Rijna leidde tot zowel een patstelling binnen het BC als een politieke crisis tussen de twee partijen (MPB en UPB, red) die de coalitie vormen. Gezaghebber Rijna weigerde vervolgens om in de eilandsraad zijn stemgedrag te motiveren, anders dan door te stellen dat hij dacht de plicht te hebben mee te stemmen. De gezaghebber wilde of kon echter geheel niet motiveren waarom hij vóór stemde, terwijl de plannen van het Sunset Beach Resort indruisen tegen eerder vastgesteld beleid. 

Door de aangenomen motie is nu de mogelijkheid voor gezaghebbers van de Openbare Lichamen  mee te stemmen binnen het BC, als het gaat om vergunningen of wijzigingen van bestemmingsplannen, officieel beknot. 

Deel dit artikel