Nieuws van Bonaire

Bij toestaan hoogbouw Sunset Beach Resort willen andere hotels ook hoogte in

Een maquette van het geplande Sunset Beach Resort.

KRALENDIJK- Een aantal hotels op het eiland, vlakbij het geplande Sunset Beach Resort, is gezamenlijk in de pen geklommen met een waarschuwingsschot voor het bestuurscollege. 

In een open brief op donderdag schrijven Eden Beach Resort, het Buddy Dive Resort en het Harbour Village Resort het volgende:

‘Geacht College,

De ondergetekenden, eigenaren, aandeelhouders en algemeen directeuren van horeca-percelen aan de kust van ons eiland, hebben gisteren kennis genomen van uw persconferentie.

In deze persconferentie deelde de Gezaghebber mede dat de bemiddelingspoging binnen uw College naar aanleiding van de mogelijke verlening van een bouwvergunning voor het project ‘Sunset Beach Resort’ is afgerond. 

Onduidelijk bleef of deze bemiddeling heeft geleid tot een finaal besluit door uw College.

Twee belangrijke aspecten van de discussie rondom ‘Sunset Beach’ zijn de maximale bouwhoogte en de bouwdichtheid van het kavel. 

Het zal uw College duidelijk zijn dat het verlenen van een uitzondering op deze punten aan de ontwikkelaars van Sunset Beach hen een aanzienlijk concurrentievoordeel oplevert ten opzichte van andere horecaondernemingen. Datzelfde geldt voor reeds verleende uitzonderingen op het ROB aan enkele andere nieuwe initiatieven.

Indien uw College besluit tot verlening van de bouwvergunning conform het verzoek van de ontwikkelaars, dan gaan wij ervan uit dat ook aan onze ondernemingen nieuwe, of herziene, gunstigere bouw- dan wel uitbreidingsvoorwaarden zullen worden gegund, mochten een of meerdere ondernemingen daar in de toekomst om verzoeken.

Wij verwachten dat meer horecaondernemingen zich bij deze open brief zullen aansluiten.

Mogen wij uw spoedige antwoord tegemoet zien? U kunt ons bereiken via onze woordvoerder, op director@konsiliare.com en +5997952500’.

Buik vol

Het is duidelijk dat een steeds grotere groep burgers, maar ook ondernemers, de buik vol heeft van de strapatsen van bepaalde figuren in het bestuurscollege, die ten koste van alles bepaalde ontwikkelingen op het eiland door willen drukken, ook al druisen die geheel in tegen het door de Eilandsraad vastgestelde Strategic Tourism Plan en het Tourism Recovery Plan. 

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo